Reklama

ARMATURA (ARM): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 
 DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów52 53951 70612 58413 010 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 19924628762 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 300(659)311(166) 
  IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej1 611(850)386(214) 
  V. Zysk (strata) netto1 611(850)386(214) 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(12 466)(8 526)(2 986)(2 145) 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 912)(1 530)(458)(385) 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej14 0169 4613 3572 381 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem(362)(595)(87)(150) 
  X. Aktywa trwałe138 080155 43133 18038 742 
  XI. Aktywa obrotowe209 352246 25350 30661 381 
  XII. Aktywa, razem347 432401 68483 485100 123 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe1 8882 106454525 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe118 794172 47428 54542 991 
  XV. Kapitał własny226 750227 10454 48656 608 
  XVI. Kapitał zakładowy81 00080 00019 46419 941 
  XVII. Liczba akcji (w szt.)81 000 00080 000 00081 000 00080 000 000 
  XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,02-0,010,004-0,003 
  XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,02-0,010,004-0,003 
  XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,802,840,670,71 
  XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,200,100,050,02 
  XXII. Dane z pozycjach XXIII - XXXII prezentowane są wg stanu na dzień:2012-03-312011-12-312012-03-312011-12-31 
  XXIII. Aktywa trwałe138 080137 44633 18031 119 
  XXIV. Aktywa obrotowe209 352203 79450 30646 141 
  XXV. Aktywa, razem347 432341 24083 48577 260 
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe1 8882 028454459 
  XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe118 794114 07328 54525 827 
  XXVIII. Kapitał własny226 750225 13954 48650 973 
  XXIX. Kapitał zakładowy81 00081 00019 46418 339 
  XXX. Liczba akcji (w szt.)81 000 00080 000 00081 000 00080 000 000 
  XXXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,802,780,670,63 
  XXXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,200,100,050,02 
 DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  XXXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów47 03646 42711 26611 682 
  XXXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej133(3 277)32(825) 
  XXXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem(2 425)9 163(581)2 306 
  XXXVI. Zysk (strata) netto(1 854)6 408(444)1 612 
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(17 170)(24 497)(4 113)(6 164) 
  XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2503006075 
  XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej16 76222 9964 0155 786 
  XL. Przepływy pieniężne netto, razem(158)(1 201)(38)(302) 
  XLI. Aktywa trwałe224 689192 18453 99147 903 
  XLII. Aktywa obrotowe142 472224 01834 23555 838 
  XLIII. Aktywa, razem367 161416 20288 226103 742 
  XLIV. Zobowiązania długoterminowe9981 639240409 
  XLV. Zobowiązania krótkoterminowe183 212216 85944 02454 054 
  XLVI. Kapitał własny182 951197 70443 96249 279 
  XLVII. Kapitał zakładowy81 00080 00019 46419 941 
  XLVIII. Liczba akcji (w szt.)81 000 00080 000 00081 000 00080 000 000 
  XLIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,020,08-0,010, 02 
  L. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,020,08-0,010,02 
  LI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,262,470,540,62 
  LII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,200,100,050,02 
  LIII. Dane z pozycjach LIV-LXIII prezentowane są wg stanu na dzień:2012-03-312011-12-312012-03-312011-12-31 
  LIV. Aktywa trwałe224 689227 32553 99151 468 
  LV. Aktywa obrotowe142 472147 08934 23533 302 
  LVI. Aktywa, razem367 161374 41488 22684 770 
  LVII. Zobowiązania długoterminowe9981 263240286 
  LVIII. Zobowiązania krótkoterminowe183 212188 34644 02442 643 
  LIX. Kapitał własny182 951184 80543 96241 841 
  LX. Kapitał zakładowy81 00081 00019 46418 339 
  LXI. Liczba akcji (w szt.)81 000 00081 000 00081 000 00081 000 000 
  LXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,262,280,540,52 
  LXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,200,100,050,02 
       
 

Wybrane dane finansowe w walucei EURO zostały przeliczone wg następujących zasad:
- pozycje skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej - kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (31 marca 2012 roku: 4,1616; 31 grudnia 2011 roku: 4,4168; 31 marca 2011 roku: 4,0119)
- pozycje skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych - kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku: 4,1750; od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku: 3,9742)

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe


Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »