Reklama

BENEFIT (BFT): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 
  I. Przychody ze sprzedaży74 28955 07117 79413 857 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 7714 7086641 185 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 4414 8768241 227 
  IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej2 3023 791551954 
  V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 3633 799566956 
  VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej4 3131 4271 033359 
  VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 503-1 037-1 318-261 
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-9-2-20 
  IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-1 199388-28798 
  X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych2 404 8422 204 8422 404 8422 204 842 
  XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych2 421 4932 204 8422 421 4932 204 842 
  XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)0,981,720,240,43 
  XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)0,981,720,230,43 
  XIV. -- stan na dzień31.03.201231.12.201131.03.201231.12.2011 
  XV. Aktywa120 314111 51728 91125 248 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe1441543535 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe37 45331 2219 0007 069 
  XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej8282880 0811990318 131 
  XIX. Kapitał podstawowy2 4052 405578545 
  XX. Liczba akcji2 404 8422 404 8422 404 8422 404 842 
  XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)34,4433,308,287,54 
  XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)6,000,001,440,00 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Benefit Systems SA     
  XXIII. Przychody ze sprzedaży68 26652 27416 35113 153 
  XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej9184 9502201 246 
  XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 6285 1353901 292 
  XXVI. Zysk (strata) netto z działalności Kontynuowanej1 2464 0492981 019 
  XXVII. Zysk (strata) netto1 2464 0492981 019 
  XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej2 9181 641699413 
  XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 906-1 149-1 175-289 
  XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-25-2-60 
  XXXI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-2 013491-482124 
  XXXII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych2 404 8422 204 8422 404 8422 204 842 
  XXXIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych2 421 4932 204 8422 421 4932 204 842 
  XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,521,840,120,46 
  XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,511,840,120,46 
  XXXVI. -- stan na dzień31.03.201231.12.201131.03.201231.12.2011 
  XXXVII. Aktywa104 04697 79125 00122 141 
  XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania33 52828 7818 0576 516 
  XXXIX. Zobowiązania długoterminowe1521723739 
  XL. Zobowiązania krótkoterminowe33 37628 6098 0206 477 
  XLI. Kapitał własny70 51869 01016 94515 624 
  XLII. Kapitał podstawowy2 4052 405578545 
  XLIII. Liczba akcji2 404 8422 404 8422 404 8422 404 842 
  XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)29,3228,707,056,50 
  XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)6,000,001,440,00 
       
       
       
       
 Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2012 r. i 31.12.2011 r.Pooo

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu:

- kurs na dzień 31.03.2012 roku wynosił 1 EURO = 4,1616 PLN (tabela nr 064/A/NBP/2012 z dnia 30.03.2012)

- kurs na dzień 30.12.2011 roku wynosił 1 EURO = 4,4168 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2011 z dnia 30.12.2011).

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:

- kurs średni w okresie 01.01.2012 – 31.03.2012 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi 1 EURO = 4,1750 PLN,

- kurs średni w okresie 01.01.2011 – 31.03.2011 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi 1 EURO = 3,9742 PLN.
Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2012 r. i 31.12.2011 r..

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »