Reklama

NOWAGALA (CNG): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 CERAMIKA NOWA GALA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów169 678160 09540 45039 615 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 07110 5032 8782 599 
  III. Zysk (strata) brutto8 0726 7201 9241 663 
  IV. Zysk (strata) netto8 2406 7371 9641 667 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 88317 0472 5944 218 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 755-10 086-1 610-2 496 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 642-8 932-1 583-2 210 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-3 129-1 662-746-411 
  IX. Aktywa razem320 762322 58577 97273 036 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania114 662119 20427 87326 989 
  XI. Zobowiązania długoterminowe15 08243 4403 6669 835 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe99 58075 76424 20617 154 
  XIII. Kapitał własny206 100203 38150 10046 047 
  XIV. Kapitał zakładowy57 03857 03813 86512 914 
  XV. Liczba akcji57 038 07357 038 073-- 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,220,130,050,03 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,220,130,050,03 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)4,334,191,050,95 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)4,334,191,050,95 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,07-0,02- 
 Wybrane dane finansowe jednostkowe     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów143 695128 16134 25631 713 
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 9581 914-705474 
  XXIII. Zysk (strata) brutto-4 083289-97372 
  XXIV. Zysk (strata) netto-3 548-210-846-52 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 10810 0521 6942 487 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 112-7 135-503-1 766 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 038-2 536-1 201-628 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem-118494-28122 
  XXIX. Aktywa razem276 486270 80467 20961 312 
  XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania94 29186 87722 92119 670 
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe12 98628 7433 1576 508 
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe81 30558 13419 76413 162 
  XXXIII. Kapitał własny182 195183 92744 28941 643 
  XXXIV. Kapitał zakładowy57 03857 03813 86512 914 
  XXXV. Liczba akcji57 038 07357 038 073-- 
  XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,15-0,050,04-0,01 
  XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,15-0,050,04-0,01 
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)3,833,790,930,86 
  XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)3,833,790,930,86 
  XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,07-0,02- 
       
 

Reklama

* w przypadku pozycji bilansowych dane porównywalne dotyczą stanu na dzień 31.12.2011 r., natomiast w przypadku pozostałych pozycji dane porównywalne to dane za 3 kwartały 2011

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Ceramika Nowa Gala SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »