Reklama

FORTE SA (FTE): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 FABRYKI MEBLI FORTE SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług147 025130 66735 21632 879 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 44925 2292 7426 348 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem11 43325 0442 7386 302 
  IV. Zysk (strata) okresu przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej9 10123 7402 1805 974 
  V. Całkowite dochody za okres20 94422 2985 0175 611 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej30 341(12 999)7 267(3 271) 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 209)47 499(529)11 952 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(8 791)(14 499)(2 106)(3 648) 
  IX. Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów19 34120 0014 6335 033 
  X. Liczba akcji (w szt.)23 751 08423 751 08423 751 08423 751 084 
  XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,381,000,090,25 
  XII. 31.03.201231.12.201131.03.201231.12.2011 
  XIII. Suma aktywów485 081473 797116 561107 272 
  XIV. Zobowiązania razem149 888159 54936 01736 123 
  XV. Zobowiązania długoterminowe78 64586 46218 89819 576 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe71 24373 08717 11916 548 
  XVII. Kapitał własny udziałowców Jednostki Dominującej332 071311 16179 79470 449 
  XVIII. Kapitał zakładowy23 75123 7515 7075 377 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)13,9813,103,362,97 
  XX. ---- 
  XXI. Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego przekształcone przekształcone 
  XXII. 1. kwartał 20121. kwartał 20111. kwartał 20121. kwartał 2011 
  XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług145 549127 73834 86232 142 
  XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 6575 8242 3131 465 
  XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem9 5519 3532 2882 353 
  XXVI. Zysk (strata) okresu7 7857 2291 8651 819 
  XXVII. Całkowite dochody za okres19 9295 7204 7731 439 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej27 910(9 921)6 685(2 496) 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 001)47 740(479)12 012 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(8 791)(14 439)(2 106)(3 633) 
  XXXI. Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów17 11823 3804 1005 883 
  XXXII. Liczba akcji (w szt.)23 751 08423 751 08423 751 08423 751 084 
  XXXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)---- 
  XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,330,300,080,08 
  XXXV. 31.03.201231.12.201131.03.201231.12.2011 
  XXXVI. Suma aktywów472 194463 548113 465104 951 
  XXXVII. Zobowiązania razem149 372160 65535 89336 374 
  XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe75 96784 22218 25419 069 
  XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe73 40576 43317 63917 305 
  XL. Kapitał własny322 822302 89377 57268 577 
  XLI. Kapitał zakładowy23 75123 7515 7075 377 
  XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)13,5912,753,272,89 
       
 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 marca 2012 roku i 31 grudnia 2011 przez Narodowy Bank Polski, wynoszącego odpowiednio: 4,1616 zł i 4,4168 zł w stosunku do 1 EUR.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2012 i 31 marca 2011 roku a wynoszących odpowiednio: 4,1750 zł i 3,9742 za 1 EUR.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »