Reklama

KCI (KCI): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 KCI SA

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 
 Dane skonsolidowane     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 0822 305345580 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(237)(142)(76)(36) 
  III. Zysk (strata) brutto(1 342)(821)(429)(207) 
  IV. Zysk (strata) netto(1 342)(823)(429)(207) 
  V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(1 342)(823)(429)(207) 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(333)2 349(106)591 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej135(3)43(1) 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-(2 025)-(510) 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem(198)321(63)81 
  X. Aktywa razem45 06143 02414 44710 724 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 64410 2788482 562 
  XII. Zobowiązania długoterminowe2651 32785331 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe2 3798 9517632 231 
  XIV. Kapitał własny42 41732 74613 5998 162 
  XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej42 41732 74613 5998 162 
  XVI. Kapitał zakładowy18 197126 2845 83431 477 
  XVII. Liczba akcji na koniec okresu35 943 738*35 943 738*35 943 738*35 943 738* 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)1,180,910,380,23 
  XIX. Średnia ważona liczba akcji35 943 738*35 943 738*35 943 738*35 943 738* 
  XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,04)(0,02)(0,01)(0,01) 
 Dane jednostkowe     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów72152301 
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(179)(427)(57)(107) 
  XXIII. Zysk (strata) brutto(1 444)(1 037)(461)(261) 
  XXIV. Zysk (strata) netto(1 444)(1 039)(461)(261) 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(590)285(188)72 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej335(3)107(1) 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-(1 204)-(303) 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem(255)(922)(81)(232) 
  XXIX. Aktywa razem43 93035 54214 0848 859 
  XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 2053 200707798 
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe2491 26780316 
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe1 9561 933627482 
  XXXIII. Kapitał własny41 72532 34213 3778 062 
  XXXIV. Kapitał zakładowy18 197126 2845 83431 477 
  XXXV. Liczba akcji na koniec okresu35 943 73835 943 73835 943 73835 943 738 
  XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)1,160,900,370,22 
  XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w zł / EUR)(0,04)(0,03)(0,01)(0,01) 
       
 

* liczba akcji pomniejszona o 449.262 akcji własnych KCI S.A.
Informacja na temat przyjętych kursów przy przeliczaniu danych:

Dane bilansowe na dzień 31 marca 2012 r. zostały przeliczone po kursie 3,1191; natomiast na dzień 31 marca 2011r. po kursie 4,0119 .
Dane w rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 marca 2012 r. zostały przeliczone po kursie 3,1318; natomiast dane za okres 01 stycznia 2011 r. do 31 marca 20011 r. po kursie 3,9742.

Pozycję XVIII Wartość księgowa na akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (bez kapitału akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych XV) oraz liczby akcji zwykłych na koniec okresu XVII.
Pozycję XX Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ustalono jako iloraz pozycji Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (V) oraz średnią ważoną liczbę akcji zwykłych (XIX)

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe


Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | KCI SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »