Reklama

POLAQUA (PQA): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 
  I. Przychody ze sprzedaży135 231150 91832 39137 974 
  II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży10 8162 5622 591645 
  III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 1523 687755928 
  IV. Zysk (strata) brutto2 2622 503542630 
  V. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej4864 3721161 100 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(92 802)(185 769)(22 228)(46 744) 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 685(5 994)643(1 508) 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej74 37493 96317 81423 643 
  IX. Przepływy pieniężne netto razem(15 743)(97 800)(3 771)(24 609) 
  X. Aktywa razem617 229715 851148 315178 432 
  XI. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe348 399468 94183 718116 888 
  XII. Kapitał (fundusz) akcyjny27 50027 5006 6086 855 
  XIII. Kapitał własny268 830246 91064 59861 544 
  XIV. Liczba akcji27 500 10027 500 10027 500 10027 500 100 
  XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,020,16-0,04 
  XVI. Średnia ważona liczba akcji27 500 10027 500 10027 500 10027 500 100 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję9,788,982,352,24 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XVIII. Przychody ze sprzedaży114 637128 44327 45832 319 
  XIX. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży8 5092 9722 038748 
  XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 8587 1319241 794 
  XXI. Zysk (strata) brutto3 1516 3317551 593 
  XXII. Zysk (strata) netto1 4988 3253592 095 
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(98 192)(169 678)(23 519)(42 695) 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 645(11 627)873(2 926) 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej77 34789 08818 52622 417 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto razem(17 200)(92 217)(4 120)(23 204) 
  XXVII. Aktywa razem546 035600 173131 208149 598 
  XXVIII. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe319 291377 59376 72394 118 
  XXIX. Kapitał (fundusz) akcyjny27 50027 5006 6086 855 
  XXX. Kapitał własny226 744222 58054 48555 480 
  XXXI. Liczba akcji27 500 10027 500 10027 500 10027 500 100 
  XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,050,300,010,08 
  XXXIII. Średnia ważona liczba akcji27 500 10027 500 10027 500 10027 500 100 
  XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję8,258,091,982,02 
       
 

Reklama

Dane finansowe prezentowane w euro zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad:

1.poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 31 marca 2012 roku – 4,1616 oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 31 marca 2011 roku -4,0119.

2.poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 marca 2012 roku – 4,1750 oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 marca 2011 roku -3,9742.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »