Reklama

STALPROD (STP): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 STALPRODUKT SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów469 524482 219112 461121 337 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej39 75938 3009 5239 637 
  III. Zysk (strata) brutto40 10639 5689 6069 956 
  IV. Zysk (strata) netto w tym:31 84731 3437 6287 887 
  - zysk netto przypadaj.udziałowcom jednostki dominującej32 67532 2217 8268 108 
  - zysk netto przypad.udziałowcom mniejszościowym-828-878-198-221 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej43 157-14 26110 337-3 588 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-12 414-6 708-2 973-1 688 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 273703-1 982177 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem22 470-20 2665 382-5 099 
  IX. Aktywa razem1 879 6141 835 078451 657415 477 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania328 544315 93078 94771 529 
  XI. Zobowiązania długoterminowe1 9152 081460471 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe308 521297 26774 13567 304 
  XIII. Kapitał własny w tym:1 551 0701 519 148372 710343 948 
  - przypisany akcjonariuszom jednostki dominujacej1 535 5331 502 783368 977340 242 
  - kapitały mniejszości15 53716 3653 7333 705 
  XIV. Kapitał zakładowy13 45013 4503 2323 045 
  XV. Liczba akcji6 725 0006 725 0006 725 0006 725 000 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)4,794,711,151,19 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)     
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)230,64225,9055,4251,15 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)     
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 3,50 0,88 
       
 

1. Porównywalne dane finansowe (poz. IX – XIV i XVII) zaprezentowano według stanu na 31.12.2011r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2011r do 31.03.2011r.
2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.03.2012 r. i wynoszącego 4,1616 oraz 4,4168 na dzień 31.12.2011 r.
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,1750 zł dla I kwartału roku 2012 oraz 3,9742 dla I kwartału roku 2011.
3. Do wyliczenia zysku na jedna akcję zwykła przyjęto 6.655.267 akcji . Zgodnie z MSR 33 wyłączono 69.733 akcje własne skupione przez Emitenta.
4. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta w roku 2011 dywidendy na 1 akcję za rok 2010.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »