Reklama

POLICE (PCE): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody ze sprzedaży726 310614 511173 966154 625 
  II. Zysk na działalności operacyjnej61 84676 13614 81319 158 
  III. Zysk przed opodatkowaniem60 93269 38014 59417 458 
  IV. Zysk netto49 52667 36211 86316 950 
  V. Całkowite dochody ogółem49 52667 36211 86316 950 
  VI. Ilość akcji (w szt.)75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,660,900,160,23 
       
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(28 449)45 755(6 814)11 513 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(23 414)(6 261)(5 608)(1 575) 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej51 853(19 926)12 421(5 014) 
  XI. Przepływy pieniężne netto razem(10)19 568(1)4 924 
  XII. Środki pieniężne na początek okresu40 18328 7279 6257 228 
  XIII. Środki pieniężne na koniec okresu44 81448 68710 73412 251 
  na 31.03.2012na 31.12.2011na 31.03.2012na 31.12.2011 
  XIV. Aktywa trwałe866 730877 531208 268198 680 
  XV. Aktywa obrotowe718 740662 812172 707150 066 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe317 548245 09276 30455 491 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe340 912417 76781 91894 586 
  XVIII. Kapitał własny927 010877 484222 753198 669 
  XIX. Kapitał zakładowy750 000750 000180 219169 806 
  XX. Kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli4 3044 3261 034979 
 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego     
  XXI. Przychody ze sprzedaży721 056613 996172 708154 495 
  XXII. Zysk na działalności operacyjnej63 38077 62815 18119 533 
  XXIII. Zysk przed opodatkowaniem60 47368 84214 48517 322 
  XXIV. Zysk netto49 24567 01111 79516 862 
  XXV. Całkowite dochody ogółem49 24567 01111 79516 862 
  XXVI. Ilość akcji (w szt.)75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XXVII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,660,890,160,22 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(30 615)44 055(7 333)11 085 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(24 100)(6 321)(5 772)(1 591) 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej51 905(19 905)12 432(5 008) 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto razem(2 810)17 829(673)4 486 
  XXXII. Środki pieniężne na początek okresu31 96719 8587 6574 997 
  XXXIII. Środki pieniężne na koniec okresu33 78938 0808 0939 582 
  na 31.03.2012na 31.12.2011na 31.03.2012na 31.12.2011 
  XXXIV. Aktywa trwałe836 196847 868200 931191 964 
  XXXV. Aktywa obrotowe694 522646 922166 888146 468 
  XXXVI. Zobowiązania długoterminowe283 397211 50068 09847 885 
  XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe322 923408 13777 59592 405 
  XXXVIII. Kapitał własny924 398875 153222 126198 142 
  XXXIX. Kapitał zakładowy750 000750 000180 219169 806 
       
 

Reklama

ZASTOSOWANE KURSY WALUT
Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:
kurs na 30.12.2011 roku wynosił 1 EUR = 4,4168 PLN (tabela nr 255/A/NBP/2011),
kurs na 31.03.2012 roku wynosił 1 EUR = 4,1616 PLN (tabela nr 64/A/NBP/2012),
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01.01.2011 – 31.03.2011 roku wynosił 1 EUR = 3,9742 PLN,
kurs średni w okresie 01.01.2012 – 31.03.2012 roku wynosił 1 EUR = 4,1750 PLN.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: zakład chemiczny | Police | Police SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »