Reklama

SYGNITY (SGN): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 SYGNITY SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2012-10-01 do 2012-12-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2012-10-01 do 2012-12-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów165 612111 98740 29628 178 
  II. Zysk z działalności operacyjnej9 1321 3672 222344 
  III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem7 269(944)1 769(238) 
  IV. Zysk/(Strata) netto7 160(1 154)1 742(290) 
  V. Zysk/(Strata) netto przypadający na jedną akcję0,60(0,10)0,15(0,02) 
  VI. Średnia ważona liczba akcji11 88611 88611 88611 886 
  VII. Całkowity zysk/(strata) ogółem7 174(1 087)1 746(274) 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej55 668(3 439)13 545(865) 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 842)(1 116)(448)(281) 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(272)(29 594)(66)(7 446) 
  XI. Stan na 31.12.2012Stan na 30.09.2012Stan na 31.12.2012Stan na 30.09.2012 
  XII. Aktywa obrotowe razem217 090159 36553 10238 739 
  XIII. Aktywa trwałe razem235 074239 03657 50158 106 
  XIV. Suma aktywów452 164398 401110 60296 845 
  XV. Zobowiązanie krótkoterminowe razem214 590179 30952 49043 587 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe razem24 58013 4386 0123 267 
  XVII. Kapitały własne razem212 994205 65452 10049 991 
  XVIII. Suma pasywów452 164398 401110 60296 845 
       
 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XIX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów155 73787 82337 89322 098 
  XX. Zysk z działalności operacyjnej8 7442 8322 128713 
  XXI. Zysk przed opodatkowaniem6 7634721 646119 
  XXII. Zysk netto7 0363531 71289 
  XXIII. Zysk netto przypadający na jedną akcję0,590,030,140,01 
  XXIV. Średnia ważona liczba akcji11 88611 88611 88611 886 
  XXV. Całkowity zysk ogółem7 0593531 71889 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej56 136(6 263)13 659(1 576) 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 787)(3 110)(435)(783) 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 651)(17 661)(402)(4 444) 
  XXIX. Stan na 31.12.2012Stan na 30.09.2012Stan na 31.12.2012Stan na 30.09.2012 
  XXX. Aktywa obrotowe razem195 267135 04847 76432 828 
  XXXI. Aktywa trwałe razem281 137284 57868 76869 176 
  XXXII. Suma aktywów476 404419 626116 531102 004 
  XXXIII. Zobowiązanie krótkoterminowe razem218 457180 08353 43643 775 
  XXXIV. Zobowiązania długoterminowe razem23 40812 2295 7262 973 
  XXXV. Kapitały własne razem234 539227 31457 37055 256 
  XXXVI. Suma pasywów476 404419 626116 531102 004 
       
       
       
       
 

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz 30 września 2012 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach. Pozycje rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok obrachunkowy zakończone 31 grudnia 2012 roku i 31 marca 2011 roku przeliczono według kursu będącego średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych przedstawia poniższe zestawienie:
- Bilans
4,0882 PLN - 31.12.2012

4,1138 PLN - 30.09.2012

- Rachunek zysków i strat, zestawienie całkowitych dochodów, rachunek przepływów pieniężnych

4,1099 PLN - I kwartał roku obrotowego 2012/2013

3,9742 PLN - I kwartał roku obrotowego 2011/2012

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »