CLIF (CLF): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2010 CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLIF SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów30226849 
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 135-66-286-14 
  III. Zysk (strata) brutto6548116105 
  IV. Zysk (strata) netto543961486 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 669-2 106-673-458 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej914959230209 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-36-38-9-8 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-1 791-1 185-451-258 
  IX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,000,010,000,00 
       
  X. stan na 2010-03-31stan na 2009-12-31stan na 2010-03-31Stan na 2009-12-31 
  XI. Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)28 99428 5357 5076 069 
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania(na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)21 18220 7765 4844 419 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1311313428 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)21 05120 6455 4514 391 
  XV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7 8127 7592 0231 650 
  XVI. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)53 68053 68013 89911 418 
  XVII. Liczba akcji (w szt)(na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)53 680 00053 680 000   
  XVIII. Średnioważona liczba akcji (w szt)(na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)53 680 00053 680 000   
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)(na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,150,1400 
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)(na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,150,1400 
       
       
  XXI. WYBRANE DANE FINANSOWE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO1 kwartał 20101 kwartał 20091 kwartał 20101 kwartał 2009 
       
  XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26217747 
  XXIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 04914-2643 
  XXIV. Zysk (strata) brutto642851662 
  XXV. Zysk (strata) netto642851662 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 631-2 178-663-474 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej771-441194-96 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0-7040-153 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem-1 860-3 323-469-722 
  XXX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,000,010,000,00 
  XXXI. stan na 31.03.2010stan na 31.12.2009stan na 31.03.2010stan na 31.12.2009 
  XXXII. Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)15 52015 1324 0183 219 
  XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania(na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)24 62424 3006 3765 169 
  XXXIV. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 1193 221808685 
  XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)21 50521 0795 5684 484 
  XXXVI. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-9 104-9 168-2 357-1 950 
  XXXVII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)53 68053 68013 89911 418 
  XXXVIII. Liczba akcji (w szt)(na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)53 680 00053 680 000   
  XXXIX. Średnioważona liczba akcji (w szt)(na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)53 680 00053 680 000   
  XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)(na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-0,17-0,17-0,04-0,04 
  XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)(na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-0,17-0,17-0,04-0,04 
       
 

Powyższe dane finansowe za I kwartał 2010 i 2009 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów � według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2010 roku � 3,8622 złotych / EUR, oraz na dzień 31 marca 2009 - 4,7013 złotych/ EUR - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych � według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku) � 3,9669 złotych / EUR oraz za rok 2009 - 4,5994 złotych/EUR

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: księgowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »