Reklama

PAMAPOL (PMP): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2010 PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finans.     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów550 986478 580137 595110 257 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 4309 9343 6042 289 
  III. Zysk (strata) brutto6 368-821 590-19 
  IV. Zysk (strata) netto3 472-1 006867-232 
  V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej30 23124 7457 5505 701 
  VI. Przepływy pieniężne z działaności inwestycyjnej-3 6099 207-9012 121 
  VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej-27 472-33 271-6 861-7 665 
  VIII. Przepływy pieniężne netto razem-850681-212157 
  IX. Aktywa razem466 947441 561117 907107 483 
  X. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe108 936110 93627 50727 004 
  XI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe231 233207 22258 38850 441 
  XII. Kapitał własny124 334120 85931 39529 419 
  XIII. Kapitał zakładowy23 16723 1675 8505 639 
  XIV. Liczba akcji23 166 70023 166 70023 166 70023 166 700 
  XV. Średnioważona liczba akcji zwykłych w okresie23 166 70023 166 70023 166 70023 166 700 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,15-0,040,04-0,01 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,375,221,361,27 
       
 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego PAMAPOL     
  XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów197 238139 00949 25532 025 
  XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 6782 2852 417526 
  XX. Zysk (strata) brutto8 1947132 046164 
  XXI. Zysk (strata) netto6 0946531 522150 
  XXII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej19 72811 8484 9262 730 
  XXIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-6 361-1 983-1 588-457 
  XXIV. Przepływy pieniężne z działalności finansowej-13 204-9 991-3 297-2 302 
  XXV. Przepływy pieniężne netto razem163-12641-29 
  XXVI. Aktywa razem218 334212 17755 13151 647 
  XXVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe20 41324 4085 1545 941 
  XXVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe61 82756 29915 61213 704 
  XXIX. Rozliczenia międzyokresowe7 1408 6101 8032 096 
  XXX. Kapitał własny128 954122 86032 56229 906 
  XXXI. Kapitał zakładowy23 16723 1675 8505 639 
  XXXII. Liczba akcji23 166 70023 166 70023 166 70023 166 700 
  XXXIII. Średnoważona liczba akcji zwykłych w okresie23 166 70023 166 70023 166 70023 166 700 
  XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,260,030,060,007 
  XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,565,301,401,29 
       
 

Reklama

Uwaga! Jako dane porównawcze do pozycji bilansu skonsolidowanego i jednostkowego prezentowane są dane na dzień 31.12.2009 r. Do przeliczeń bilansu skonsolidowanego i jednostkowego na dzień 31.12.2010 r. na walutę EURO przyjęto kurs EURO obowiązujący na ten dzień, tj. 3,9603 .Do przeliczeń pozycji bilansu skonsolidowanego i jednostkowego na dzień 31.12.2009r. na walutę EURO przyjęto kurs NBP obowiązujący na dzień 31.12.2009 r., tj. 4,1082.
Do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przyjęto kurs średni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 12 miesięcy ustalonych przez NBP na ten dzień (12 miesięcy 2010 - kurs 4,0044; 12 miesięcy 2009 - kurs 4,3406).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »