Reklama

AGORA (AGO): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2012 AGORA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-06-302 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-06-302 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-06-302 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-06-30 
 Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów564 408 615 108 133 600 155 044  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej126 36 554 30 9 214  
  III. Zysk (strata) brutto864 36 426 205 9 182  
  IV. Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej(162)27 841 (38)7 018  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej38 085 56 051 9 015 14 128  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(16 530)(67 870)(3 913)(17 107) 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(41 446)(38 260)(9 811)(9 644) 
  VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów(19 891)(50 079)(4 708)(12 623) 
  IX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386  
  X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,00)0,55 (0,00)0,14  
 .     
  XI. bilans nabilans nabilans nabilans na 
  XII. 2012-06-302011-12-312012-06-302011-12-31 
  XIII. Aktywa razem1 760 987 1 803 720 413 251 408 377  
  XIV. Zobowiązania długoterminowe193 711 221 341 45 458 50 113  
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe354 124 319 062 83 102 72 238  
  XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej1 196 542 1 246 064 280 793 282 119  
  XVII. Kapitał zakładowy50 937 50 937 11 953 11 533  
  XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386  
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)23,49 24,46 5,51 5,54  
 .     
 Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego     
  XX. 2 kwartał(y)2 kwartał(y)2 kwartał(y)2 kwartał(y) 
  XXI. narastająco/narastająco/narastająco/narastająco/ 
  XXII. 2012 okres od2011 okres od2012 okres od2011 okres od 
  XXIII. 2012-01-01 do2011-01-01 do2012-01-01 do2011-01-01 do 
  XXIV. 2012-06-302011-06-302012-06-302011-06-30 
  XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów352 813 389 326 83 514 98 134  
  XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(4 787)10 019 (1 133)2 525  
  XXVII. Zysk (strata) brutto18 637 12 845 4 412 3 238  
  XXVIII. Zysk (strata) netto18 321 9 572 4 337 2 413  
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 518 15 048 2 016 3 793  
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej12 563 (31 584)2 974 (7 961) 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(33 689)(25 751)(7 974)(6 491) 
  XXXII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów(12 608)(42 287)(2 984)(10 659) 
  XXXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386  
  XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,36 0,19 0,09 0,05  
 .     
  XXXV. bilans nabilans nabilans nabilans na 
  XXXVI. 2012-06-302011-12-312012-06-302011-12-31 
  XXXVII. Aktywa razem1 428 479 1 456 583 335 221 329 782  
  XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe98 636 115 563 23 147 26 164  
  XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe226 129 206 191 53 066 46 683  
  XL. Kapitał własny1 103 714 1 134 829 259 009 256 935  
  XLI. Kapitał zakładowy50 937 50 937 11 953 11 533  
  XLII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386  
  XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)21,67 22,28 5,08 5,04  
       
 

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »