Reklama

ARCUS (ARC): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2012 ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 
  I. Przychody ze sprzedaży1846751603824424838739 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1932-7632-463-1843 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-367-8055-88-1946 
  IV. Zysk (strata) netto-406-7295-97-1762 
  V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1675-6206401-1499 
  VI. Całkowite dochody ogółem-575-7861-138-1899 
  VII. Całkowite dochody ogółem przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej1506-6772361-1636 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14047-363703366-8785 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3339-4761-800-1150 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-693710488-16622533 
  XI. Zmiana stanu środków pieniężnych3771-30643904-7402 
  XII. Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/EUR na jedną akcję)0,23-0,840,05-0,2 
 Wybrane pozycje aktywów i pasywów prezentowane są na dzień 31.12.2012 i 31.12.2011     
  XIII. Aktywa razem977571357392391230732 
  XIV. Zobowiązania długoterminowe6842881716741996 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe3207267577784515300 
  XVI. Kapitał własny58678593451435313436 
  XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej61357599431500813572 
  XVIII. Kapitał zakładowy740740181168 
  XIX. Średnia ważona liczba akcji7395157739515773951577395157 
  XX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję przypadjąca akcjonariuszom jednostki dominującej (w złotych/EUR na akcję)8,308,112,031,84 
       
 

Do przeliczeniapodstawowych wielkości w EUR zastosowano następujące kursy:
Dla pozycji bilansowych:
kurs NBP 4,0882 z dnia 31.12.2012 i kurs NBP 4,4168 z dnia 31.12.2011.
Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji sprawozdania przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy 2012 i 2011 roku przyjęto kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursó obowiązujących w ostatnim dniu każdego miesiąca w okresie.
kurs średni EUR w okresie 01.01. do 31.12.2012 wynosi 4,1736 zł,
kurs średni EUR w okresie 01.01 do 31.12.2011 wynosi 4,1401 zł.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »