Reklama

DEVELIA (DVL): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2-4/2010 LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 
 Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Aktywa trwałe431 735438 591108 286106 760 
  II. Aktywa obrotowe812 416863 194203 766210 115 
  III. Aktywa razem1 244 1511 301 785312 052316 875 
  IV. Kapitał własny955 584920 873239 675224 155 
  V. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej928 304894 413232 833217 714 
  VI. Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących27 28026 4606 8426 441 
  VII. Zobowiązania długoterminowe224 556238 64056 32258 089 
  VIII. Zobowiązania krótkoterminowe64 011142 27216 05534 631 
  IX. Wartość księgowa kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR)2,072,000,520,49 
  X. Przychody ze sprzedaży130 52435 32832 6098 030 
  XI. Zysk brutto ze sprzedaży55 88826 52813 9636 030 
  XII. Zysk brutto46 15212 69711 5302 886 
  XIII. Zysk netto34 7118 6428 6721 964 
  XIV. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej33 8917 6488 4671 738 
  XV. Zysk netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym820994205226 
  XVI. Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) - podstawowy0,080,020,020,00 
 Dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego     
  XVII. Aktywa razem824 941799 818206 908194 688 
  XVIII. Kapitał własny763 911740 492191 600180 247 
  XIX. Zysk netto23 4194 6945 8511 067 
       
 

Reklama

Wybrane dane finansowe (I-IX, XVII,XVIII) zaprezentowane są na 30.09.2010 oraz na 31.12.2009.
Wybrane dane finansowe przeliczono na EURO wg następujących zasad:

a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji aktywów i pasywów obliczono przyjmując średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dany dzień bilansowy. Na dzień 30.09.2010 roku wynosił on 3,9870 PLN/EUR, a na dzień bilansowy 31.12.2009 roku wynosił on 4,1082.

b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów za 3 kwartały 2010 roku oraz 3 kwartały 2009 roku przeliczono wg kursu EUR/PLN będącego średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio: 4,0027 PLN/EUR oraz 4,3993 PLN/EUR.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »