Reklama

ALMA (ALM): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2009 ALMA MARKET SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do 
 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej719 611614 217163 574179 349 
  II. Zysk / strata operacyjna z działalności kontynuowanej-25 89224 056-5 8857 024 
  III. Zysk / strata przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej-35 74918 292-8 1265 341 
  IV. Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej-32 95717 719-7 4915 174 
  V. Zysk / strata netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej ALMA MARKET SA-34 10916 732-7 7534 886 
  VI. Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy spółki dominującej71 2413 20116 194935 
  VII. Przepływy pieniężne netto z kontynuowanej działalności operacyjnej26 7612 6096 083762 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-40 461-153 736-9 197-44 890 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12 829123 7802 91636 143 
  X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym z działalności kontynuowanej-871-27 347-198-7 985 
  XI. Aktywa razem732 458615 382173 461147 489 
  XII. Zobowiązania długoterminowe214 167208 36150 71949 938 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe224 550185 69053 17844 504 
  XIV. Kapitał własny293 741221 33169 56453 046 
  XV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej ALMA MARKET SA268 217196 99963 51947 215 
  XVI. Kapitał zakładowy5 4295 4291 2861 301 
  XVII. Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)5 428 9904 273 3235 428 9904 273 323 
  XVIII. Zysk / strata z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)-6,074,15-1,381,21 
  XIX. Zysk / strata w danym okresie na 1 akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ALMA MARKET SA (w zł / w EUR)-6,283,92-1,431,14 
  XX. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)54,1140,7712,819,77 
  XXI. Wartość księgowa na 1 akcję przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej ALMA MARKET SA (w zł / w EUR)49,4036,2911,708,70 
 dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XXII. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej478 332361 008108 729105 413 
  XXIII. Zysk / strata operacyjna z działalności kontynuowanej-23 1349 881-5 2592 885 
  XXIV. Zysk / strata przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej-30 5926 204-6 9541 812 
  XXV. Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej-26 8096 283-6 0941 835 
  XXVI. Całkowite dochody-1 107-7 248-252-2 116 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z kontynuowanej działalności operacyjnej25 7213 6825 8471 075 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-41 412-137 815-9 413-40 241 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej16 389108 9353 72531 809 
  XXX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym z działalności kontynuowanej698-25 198159-7 358 
  XXXI. Aktywa razem550 703429 562130 418102 953 
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe149 531142 83935 41234 234 
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe162 138123 01238 39829 482 
  XXXIV. Kapitał własny239 034163 71156 60839 237 
  XXXV. Kapitał zakładowy5 4295 4291 2861 301 
  XXXVI. Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)5 428 9904 273 3235 428 9904 273 323 
  XXXVII. Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)-4,941,47-1,120,43 
  XXXVIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)44,0330,1510,437,23 
       
 

Reklama

Pozycje od I do X i od XXII do XXX (ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2009 roku wyniósł: 1 EUR=4,3993 PLN, a za 9 miesięcy 2008 roku wyniósł: 1 EUR=3,4247 PLN. Pozycje od XI do XVI i od XXXI do XXXV (sprawozdanie z sytuacji finansowej) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2009 roku, który wyniósł: 1 EUR=4,2226 PLN i na 31.12.2008 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1724 PLN.

Zysk na działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia wazona liczba akcji w danym okresie.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / liczba akcji na dzień bilansowy.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Alma Market SA | księgowa | ALMA | market | Alma Market SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »