DGA (DGA): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 DGA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 
 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A.     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 88230 1906 9666 862 
  II. Strata/Zysk z działalności operacyjnej-201806-50183 
  III. Strata/Zysk przed opodatkowaniem-5322 197-133499 
  IV. Strata/Zysk netto ogółem-4642 215-116503 
  V. Strata/Zysk netto dla akcjonariuszy-2402 302-60523 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 813-1 9553 700-444 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 157-1 413-789-321 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 421-685-1 854-156 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem4 233-4 0551 058-922 
 Dane bilansowe z 2010 r. prezentowane są na dzień 30-09-2010 r., natomiast dane bilansowe z 2009 r. prezentowane są na dzień 31-12-2009 r.     
  X. Aktywa razem35 07945 7798 79811 143 
  XI. Zobowiązania razem7 21015 6581 8083 811 
  XII. Zobowiązania długoterminowe31250978124 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe6 89815 1491 7303 688 
  XIV. Kapitał własny27 87030 1216 9907 332 
  XV. Kapitał akcyjny9 04210 1702 2682 476 
  XVI. Liczba akcji (w sztukach)9 042 23210 170 0009 042 23210 170 000 
  XVII. Strata/Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)*-0,030,28-0,010,06 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)**3,062,930,770,71 
 Wybrane dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 08828 3766 7676 450 
  XX. Strata/Zysk z działalności operacyjnej2891 03872236 
  XXI. Strata/Zysk przed opodatkowaniem2232 52156573 
  XXII. Strata/Zysk netto ogółem3022 52175573 
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 912-9493 725-216 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 561-2 127-890-483 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 421-719-1 854-163 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem3 930-3 795982-863 
  XXVII. Aktywa razem34 08544 8108 54910 907 
  XXVIII. Zobowiązania razem5 80915 0271 4573 658 
  XXIX. Zobowiązania długoterminowe31249878121 
  XXX. Zobowiązania krótkoterminowe5 49714 5291 3793 537 
  XXXI. Kapitał własny28 27629 7837 0927 250 
  XXXII. Kapitał akcyjny9 04210 1702 2682 476 
  XXXIII. Liczba akcji (w sztukach)9 042 23210 170 0009 042 23210 170 000 
  XXXIV. Strata/Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)*0,030,300,010,07 
  XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)**3,132,930,790,71 
       
 

*Zysk/Strata podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego.
** Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:
 pozycje dotyczące Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku Przepływów Pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł za III kwartał 2010 roku - 4,0027 PLN, za III kwartał 2009 roku - 4,3993 PLN.
 pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na dzień 30 września 2010 roku 3,9870 PLN, na dzień 31 grudnia 2009 -
4,1082 PLN.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: DGA SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »