Reklama

PELION (PEL): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 
 DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  I. Przychody ze sprzedaży5 802 4055 427 3731 449 0071 250 374 
  II. Zysk na działalności operacyjnej110 727114 57927 65126 397 
  III. Zysk przed opodatkowaniem84 75790 49421 16620 848 
  IV. Zysk netto71 62765 87417 88715 176 
  V. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy70 61863 81517 63514 702 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej55 838234 97713 94454 135 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej24 25133 3596 0567 685 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(114 175)(204 211)(28 512)(47 047) 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem(34 086)64 125(8 512)14 773 
  X. Średnioważona liczba akcji12 272 41212 459 59812 272 41212 459 598 
  XI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji12 509 36212 645 39812 509 36212 645 398 
  XII. Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,755,121,441,18 
  XIII. Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,655,051,411,16 
  XIV. Aktywa obrotowe1 545 5291 430 197390 256348 132 
  XV. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia11 59316 1532 9273 932 
  XVI. Aktywa trwałe794 509756 419200 618184 124 
  XVII. Aktywa razem2 351 6312 202 769593 801536 188 
  XVIII. Zobowiązania i pozostałe pasywa krótkoterminowe1 405 1971 519 395354 821369 844 
  XIX. Zobowiazania i pozostałe pasywa długoterminowe480 563271 094121 34565 989 
  XX. Kapitał własny podmiotu dominującego454 625402 045114 79697 864 
  XXI. Kapitał własny przypisany udziałom nie dającym kontroli11 24610 2352 8402 491 
  XXII. Liczba akcji12 249 03912 591 41312 249 03912 591 413 
  XXIII. w tym skupione w celu umorzenia55 882131 81555 882131 815 
       
 DANE DOTYCZĄCE KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  XXIV. Przychody ze sprzedaży4 227 3654 042 8731 055 680931 409 
  XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej73 04431 94318 2417 359 
  XXVI. Zysk (strata) brutto83 95829 01720 9666 685 
  XXVII. Zysk (strata) netto71 38223 07217 8265 315 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej40 444116 31110 10026 796 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(97 562)5 491(24 364)1 265 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej70 670(128 131)17 648(29 519) 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem13 552(6 329)3 384(1 458) 
  XXXII. Średnioważona liczba akcji12 272 41212 459 59812 272 41212 459 598 
  XXXIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji12 509 36212 645 39812 509 36212 645 398 
  XXXIV. Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,821,851,450,43 
  XXXV. Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,711,821,430,42 
  XXXVI. Aktywa razem2 080 5711 778 104525 357432 818 
  XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 544 9251 301 539390 103316 815 
  XXXVIII. Zobowiazania długoterminowe428 106262 777108 09963 964 
  XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe1 103 9801 027 530278 762250 117 
  XL. Kapitał własny535 646476 565135 254116 003 
  XLI. Kapitał zakładowy24 49825 1836 1866 130 
  XLII. Liczba akcji12 249 03912 591 41312 249 03912 591 413 
  XLIII. - w tym skupione w celu umorzenia55 882131 81555 882131 815 
  XLIV. Rozwodniona liczba akcji12 527 75712 645 39812 527 75712 645 398 
  XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)43,9338,2511,099,31 
  XLVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)42,7637,6910,809,17 
  XLVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)---- 
       
   
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »