Reklama

PGNIG (PGN): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 
 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 643 57313 675 1053 658 4243 108 473 
  II. Zysk\Strata z działalności operacyjnej1 541 974(170 836)385 233(38 833) 
  III. Zysk\Strata przed opodatkowaniem1 584 767(73 326)395 925(16 668) 
  IV. Zysk\Strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej1 335 925(76 245)333 756(17 331) 
  V. Zysk\Strata netto1 339 001(73 983)334 524(16 817) 
  VI. Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej1 345 405(35 166)336 124(7 994) 
  VII. Całkowite dochody razem1 348 481(32 904)336 893(7 479) 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 862 1281 207 739715 049274 530 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 197 197)(2 608 478)(548 929)(592 930) 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(55 606)930 129(13 892)211 427 
  XI. Przepływy pieniężne netto, razem609 325(470 610)152 228(106 974) 
  XII. Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata netto na jedną akcję przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)0,23(0,01)0,06(0,003) 
  XIII. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJStan na 2010-09-30Stan na 2009-12-31Stan na 2010-09-30Stan na 2009-12-31 
  XIV. Aktywa31 985 46931 073 8998 022 4407 563 872 
  XV. Zobowiązania razem9 672 1759 636 5922 425 9282 345 697 
  XVI. Zobowiazania długoterminowe4 228 5463 737 5981 060 583909 790 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe5 443 6295 898 9941 365 3451 435 907 
  XVIII. Kapitał własny22 313 29421 437 3075 596 5125 218 175 
  XIX. Kapitał podstawowy (akcyjny)5 900 0005 900 0001 479 8091 436 152 
  XX. Liczba akcji (średnia ważona w tyś szt.)5 900 0005 900 0005 900 0005 900 000 
  XXI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)3,783,630,950,88 
  XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)0,080,090,020,02 
 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
  XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 981 28113 109 1803 492 9632 979 833 
  XXIV. Zysk\Strata z działalności operacyjnej1 019 437(435 370)254 687(98 963) 
  XXV. Zysk\Strata przed opodatkowaniem1 475 187(124 705)368 548(28 347) 
  XXVI. Zysk\Strata netto1 229 174(61 080)307 086(13 884) 
  XXVII. Całkowite dochody1 251 287(36 498)312 611(8 296) 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 939 210239 789484 47554 506 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(837 906)(1 727 949)(209 335)(392 778) 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(547 212)950 444(136 711)216 044 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem554 092(537 716)138 430(122 228) 
  XXXII. Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata netto na jedną akcję (w PLN / EUR)0,21(0,01)0,05(0,002) 
  XXXIII. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJStan na 2010-09-30Stan na 2009-12-31Stan na 2010-09-30Stan na 2009-12-31 
  XXXIV. Aktywa razem24 433 11524 183 5496 128 1955 886 653 
  XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 314 1256 843 8461 583 6781 665 899 
  XXXVI. Zobowiazania długoterminowe1 700 6671 638 725426 553398 891 
  XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe4 613 4585 205 1211 157 1251 267 008 
  XXXVIII. Kapitał własny18 118 99017 339 7034 544 5174 220 754 
  XXXIX. Kapitał podstawowy5 900 0005 900 0001 479 8091 436 152 
  XL. Liczba akcji (średnia ważona w tys. szt.)5 900 0005 900 0005 900 0005 900 000 
  XLI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)3,072,940,770,72 
  XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)0,080,090,020,02 
       
 

Reklama

Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitego dochodu oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu sprawozdawczego.

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR obowiązującego na koniec danego okresu sprawozdawczego, ustalonego przez NBP.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo | Polskie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »