Reklama

RELPOL (RLP): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 RELPOL SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 
 Do sprawozdania skonsolidowanego     
 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
  I. 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów63 06747 86415 75610 880 
  II. 2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 408-3 069-851-698 
  III. 3. Zysk (strata) brutto-3 129-8 469-782-1 925 
  IV. 4. Zysk (strata) netto-4 326-8 766-1 081-1 993 
  V. 1. Liczba akcji9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193 
  VI. 2.Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193 
  VII. 3. Zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,62-1,48-0,15-0,34 
  VIII. 4. Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,62-1,48-0,15-0,34 
  IX. 5. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,45-0,91-0,11-0,21 
  X. 6. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,45-0,91-0,11-0,21 
 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
  XI. 1. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 1052 6971 026613 
  XII. 2. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 121-9 503529-2 160 
  XIII. 3. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 203-2 442-2 299-555 
  XIV. 4. Przepływy pieniężne netto, razem-2 977-9 248-744-2 102 
 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ     
  XV. 1. Aktywa razem81 42994 36820 42422 348 
  XVI. 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania22 39527 1515 6176 430 
  XVII. 3. Zobowiązania długoterminowe1292 05432486 
  XVIII. 4. Zobowiązania krótkoterminowe17 15720 2054 3034 785 
  XIX. 5. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej57 22865 45914 35415 502 
  XX. 6. Kapitał zakładowy48 04648 04612 05111 378 
  XXI. 7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)5,966,811,491,61 
  XXII. 8. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)5,966,811,491,61 
  XXIII. 9. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,000,000,000,00 
       
 Do sprawozdania jednostkowego     
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
  XXIV. 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów51 32042 68112 8219 702 
  XXV. 2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 857-3 825-1 213-869 
  XXVI. 3. Zysk (strata) brutto-3 982-9 369-995-2 130 
  XXVII. 4. Zysk (strata) netto-4 319-9 244-1 079-2 101 
  XXVIII. 1. Liczba akcji9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193 
  XXIX. 2.Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193 
  XXX. 3. Zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,61-1,53-0,15-0,35 
  XXXI. 4. Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,61-1,53-0,15-0,35 
  XXXII. 5. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,45-0,96-0,11-0,22 
  XXXIII. 6. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,45-0,96-0,11-0,22 
 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
  XXXIV. 1. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 5151 875378426 
  XXXV. 2. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 570-9 078642-2 064 
  XXXVI. 3. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 554-2 061-2 137-468 
  XXXVII. 4. Przepływy pieniężne netto, razem-4 469-9 264-1 117-2 106 
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ     
  XXXVIII. 1. Aktywa razem74 25994 20618 62522 310 
  XXXIX. 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania19 31831 9324 8457 562 
  XL. 3. Zobowiązania długoterminowe1292 05432486 
  XLI. 4. Zobowiązania krótkoterminowe14 16124 9863 5525 917 
  XLII. 5. Kapitał własny54 94162 27413 78014 748 
  XLIII. 6. Kapitał zakładowy48 04648 04612 05111 378 
  XLIV. 7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)5,726,481,431,53 
  XLV. 8. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)5,726,481,431,53 
  XLVI. 9. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,000,000,000,00 
       
 

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Relpol SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »