Reklama

NOVAVISGR (NVG): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 
 Dane prezentowane poniżej dotyczą śródrocznego sprawozdania GK Rubicon Partners NFI S.A. okres od 2010-01-01 do 2010-09-30, okres 2009-01-01 do 2009-09-30     
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 12402 0310 
  II. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności17 4313 5524 358807 
  III. Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności14 1882 5443 547578 
  IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 2022 5513 551580 
  V. Zysk (strata) brutto14 4472 5513 612580 
  VI. Zysk (strata) netto13 5872 5513 397580 
  VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)-11 325-17 628-2 832-4 007 
  VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana)-710-180 
  IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana)34 57717 9848 6454 088 
  X. Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana)23 1813565 79681 
 Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej GK Rubicon Partners NFI S.A.     
 wg stanu na 30.09.2010 i 31.12.2009     
  XI. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)120 93770 63830 33317 194 
  XII. Zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)33 7872 3078 474562 
  XIII. Rezerwy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16962242151 
  XIV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)86 98167 69721 81616 479 
  XV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)86 98167 69721 81616 479 
  XVI. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7 9816 1182 0021 489 
  XVII. Kapitał akcjonariuszy niesprawujący kontroli (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0000 
  XVIII. Liczba akcji (w szt.)79 810 20661 179 13279 810 20661 179 132 
  XIX. Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR)1,091,110,270,27 
 Dane prezentowane poniżej dotyczą skróconego sprawozdania Rubicon Partners NFI S.A. okres od 2010-01-01 do 2010-09-30, okres 2009-01-01 do 2009-09-30     
  XX. Przychody z inwestycji1 2151 004304228 
  XXI. Wynik z inwestycji netto9 2701 8562 318422 
  XXII. Zyski (straty) z inwestycji1 324695331158 
  XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 5942 5512 649580 
  XXIV. Zysk (strata) brutto10 5942 5512 649580 
  XXV. Zysk (strata) netto10 5942 5512 649580 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-19 585-17 626-4 897-4 007 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej35 72517 9848 9324 088 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem16 1403584 03681 
 Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej Rubicon Partners NFI S.A.     
 wg stanu na 30.09.2010 i 31.12.2009     
  XXIX. Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)113 28266 76428 41316 251 
  XXX. Zobowiązania i Rezerwy, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30 8185907 730143 
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0000 
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30 6892077 69750 
  XXXIII. Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)82 46466 17420 68316 108 
  XXXIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7 9816 1182 0021 489 
  XXXV. Liczba akcji79 810 20661 179 13279 810 20661 179 132 
  XXXVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)1,031,080,260,26 
  XXXVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,130,040,030,01 
       
 

Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji jednostki dominującej. Liczba ta wynosiła 79 810 206 na dzień 30.09.2010 r oraz 61 179 132 akcji na dzień 31.12.2009 r. Na dzień 30. 09.2009 Rubicon Partners NFI S.A. nie tworzył Grupy Kapitałowej. Wybrane dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej stan na dzień 30.09.2009 przedstawiają sprawozdanie jednostkowe Rubicon Partners NFI S.A., oraz za okres od 1 stycznia 2009 r do 30 września 2009 r w sprawozdaniu rachunek zysków i strat oraz sprawozdaniu z przepływów pieniężnych przedstawiają sprawozdanie jednostkowe Rubicon Partners NFI S.A.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »