Reklama

SUWARY (SUW): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 SUWARY SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 
 Dane skonsolidowane     
 Rachunek zysków i strat     
  I. Przychody ze sprzedaży36 84032 1709 2047 313 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 0673 409516775 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem2 1143 912528889 
  IV. Zysk (strata) netto1 7363 263434742 
  V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego1 7363 263434742 
  VI. Zysk na akcję (PLN)2,164,150,540,94 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
  VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej12 0356 1443 0071 397 
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(21 723)(605)(5 427)(138) 
  IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej2 683(584)670(133) 
  X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(7 005)4 955(1 750)1 126 
 Bilans     
  XI. Aktywa72 01643 89718 06310 685 
  XII. Zobowiązania długoterminowe6 8084 1201 7081 003 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe25 1985 7886 3201 409 
  XIV. Kapitał własny40 01033 98910 0358 273 
  XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej37 91733 9899 5108 273 
 Dane jednostkowe     
 Rachunek zysków i strat     
  XVI. Przychody ze sprzedaży36 84032 1709 2047 313 
  XVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 0673 409516775 
  XVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem2 1143 912528889 
  XIX. Zysk (strata) netto1 7363 263434742 
  XX. Zysk na akcję (PLN)2,164,150,540,94 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
  XXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej12 0356 1443 0071 397 
  XXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(22 025)(605)(5 503)(138) 
  XXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej2 683(584)670(133) 
  XXIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(7 307)4 955(1 826)1 126 
 Bilans     
  XXV. Aktywa59 41143 89714 90110 685 
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe3 5934 1209011 003 
  XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe17 9015 7884 4901 409 
  XXVIII. Kapitał własny37 91733 9899 5108 273 
       
       
 

Reklama

Do przeliczenia na EURO wybranych danych finansowych przyjęto zasady średniego kursu walut zgodnie z § 85 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.02.2009 r. Zastosowano następujące kursy przeliczenia EURO: 2010; 2009 dla wartości wynikowych 4,0027 PLN (3 kwartały 2010); 4,3993 PLN (3 kwartały 2009)
dla wartości bilansowych 3,9870 PLN (30.09.2010); 4,1082 PLN (31.12.2009)
Wybrane dane finansowe z bilansu dla 2009 roku zostały zaprezentowane wg stanu na dzień 31.12.2009 r.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Suwary SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »