Reklama

TRAKCJA (TRK): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 TRAKCJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 
 DANE SKONSOLIDOWANE     
  I. Przychody ze sprzedaży273 47252 477768 322119 286 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 99857 8045 99513 139 
  III. Zysk (strata) brutto25 05466 4656 25915 108 
  IV. Zysk netto za okres19 54052 9534 88212 037 
  V. Zysk netto przpisany akcjonariuszom jednostki dominującej19 54052 9824 88212 043 
  VI. Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR)0,120,330,030,08 
  VII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)160 105 480160 105 480160 105 480160 105 480 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 960-112 379-2 238-25 545 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-47 271-67 345-11 810-15 308 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 035232-1 25853 
  XI. Przepływy pieniężne netto, razem-61 266-179 492-15 306-40 800 
  XII. Stan na 30.09.2010Stan na 31.12.2009Stan na 30.09.2010Stan na 31.12.2009 
  XIII. Aktywa razem670 979602 154168 292146 573 
  XIV. Zobowiązania ogółem279 682225 24670 14854 828 
  XV. Zobowiązania długoterminowe63 34261 03715 88714 857 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe216 340164 20954 26139 971 
  XVII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej391 297369 42598 14389 924 
  XVIII. Kapitał własny razem391 297376 90898 14391 745 
  XIX. Kapitał podstawowy16 01116 0114 0163 897 
 DANE JEDNOSTKOWE     
  XX. Przychody ze sprzedaży143 661322 50435 89173 308 
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej56533 9291417 712 
  XXII. Zysk (strata) brutto40 74839 57710 1808 996 
  XXIII. Zysk netto za okres40 15331 94610 0317 262 
  XXIV. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)160 105 480160 105 480160 105 480160 105 480 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 265-98 4204 563-22 372 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14 802-21 705-3 698-4 934 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 726-9 805-2 430-2 229 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem-6 263-129 930-1 565-29 534 
  XXIX. Stan na 30.09.2010Stan na 31.12.2009Stan na 30.09.2010Stan na 31.12.2009 
  XXX. Aktywa razem523 369414 949131 269101 005 
  XXXI. Zobowiązania ogółem197 416128 44549 51531 265 
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe36 16439 7339 0709 672 
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe161 25288 71240 44421 594 
  XXXIV. Kapitał własny325 953286 50481 75469 740 
  XXXV. Kapitał podstawowy16 01116 0114 0163 897 
       
 

Reklama

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,0027 (dla danych za okres kończący się 30.09.2010 roku) oraz 4,3993 (dla danych za okres kończący się 30.09.2009 roku), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 3,9870 (dla danych na koniec III kwartału 2010 roku) oraz 4,1082 (dla danych na koniec 2009 roku), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »