Reklama

TVN (TVN): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 TVN SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-302 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
       
  I. Przychody ze sprzedaży netto1 740 360,001 443 006,00434 797,00360 508,00 
  II. Zysk z działalności operacyjnej246 809,00309 319,0061 661,0077 278,00 
  III. (Strata) / Zysk brutto77 902,00176 578,0019 462,0044 115,00 
  IV. Skorygowana (strata) / zysk przypadająca akcjonariuszom TVN S.A.26 953,00178 160,006 734,0044 510,00 
  V. (Strata) / zysk netto przypadająca akcjonariuszom TVN S.A.26 953,00178 160,006 734,0044 510,00 
  VI. Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej324 063,00222 609,0080 961,0055 615,00 
  VII. (Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-165 360,00-108 283,00-41 312,00-27 052,00 
  VIII. Wpływy / (wypływy) pieniężne netto z działalności finansowej-229 582,00-213 491,00-57 357,00-53 337,00 
  IX. Zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-70 879,00-99 165,00-17 708,00-24 775,00 
  X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach )341 016 368341 541 891341 016 368341 541 891 
  XI. Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach)345 253 330342 312 228345 253 330342 312 228 
  XII. Podstawowa (strata) / zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach)0,080,520,020,13 
  XIII. Rozwodniona (strata)/ zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach)0,080,520,020,13 
  XIV. Dywidenda zapłacona lub deklarowana (nie w tysiącach)0,310,570,080,14 
  Stan na dzień30 września 201031 grudnia 200930 września 201031 grudnia 2009 
  XV. Aktywa4 879 021,004 983 496,001 223 732,001 249 936,00 
  XVI. Aktywa krótkoterminowe1 357 523,001 262 767,00340 487,00316 721,00 
  XVII. Zobowiązania długoterminowe2 951 473,003 022 865,00740 274,00758 180,00 
  XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe710 086,00675 477,00178 100,00169 420,00 
  XIX. Kapitał własny1 217 462,001 644 871,00305 358,00412 559,00 
  XX. Kapitał zakładowy68 364,0068 088,0017 147,0017 078,00 
  XXI. Udziały nie dające kontroli--359 717,00--90 222,00 
 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego     
       
  XXII. Przychody ze sprzedaży netto1 137 068,001 073 318,00284 075,00268 148,00 
  XXIII. Zysk z działalności operacyjnej351 595,00331 650,0087 839,0082 857,00 
  XXIV. Zysk brutto216 758,00213 530,0054 153,0053 346,00 
  XXV. Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN S.A.170 827,00168 722,0042 678,0042 152,00 
  XXVI. Skorygowany zysk netto170 827,00168 722,0042 678,0042 154,00 
  XXVII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach )341 016 368341 541 891341 016 368341 541 891 
  XXVIII. Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach)345 253 330342 312 228345 253 330342 312 228 
  XXIX. Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach)0,500,490,120,12 
  XXX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach)0,490,490,120,12 
  XXXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda0,310,570,80,14 
  Stan na dzień30 września 201031 grudnia 200930 września 201031 grudnia 2009 
  XXXII. Aktywa5 180 279 ,004 371 177 ,001 299 292,001 096 357,00 
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe2 800 750,002 182 363,00702 471,00545 223,00 
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe468 517,00357 843,00117 511,0087 752,00 
  XXXV. Kapitał własny1 911 012,001 830 971,00479 331,00459 235,00 
       
 

Reklama

Powyższa tabela przedstawia wybrane skonsolidowane dane finansowe niepodlegające badaniu za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2010 r. i 2009 r., które należy analizować z uwzględnieniem śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz omówienia wyników operacyjnych i sytuacji finansowej przestawionego w niniejszym raporcie. Dla ułatwienia, niektóre kwoty przedstawione w złotych na dzień 30 września 2010 i 31 grudnia 2009 r. zostały przeliczone na euro według kursu 3,9870 zł za 1,00 euro (obowiązujący kurs wymiany NBP złotego do euro na 30 września 2010 r). Kwoty przedstawione w złotych za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2010 i 2009 r. zostały przeliczone na euro według kursu 4,0027 zł za 1,00 euro (średnia arytmetyczna obowiązujących kursów wymiany NBP złotego do euro na kolejno 31 stycznia 2010, 28 lutego 2010, 31 marca 2010, 30 kwietnia 2010, 31 maja 2010, 30 czerwca 2010, 31 lipca 2010, 31 sierpnia 2010 i 30 września 2010 r.). Takie przeliczenie nie miało sugerować, że kwoty w złotych faktycznie odzwierciedlają określone kwoty w euro ani że kwoty takie mogły być przeliczone na euro według wymienionej stawki, czy jakiejkolwiek innej stawki. Wszystkie kwoty w poniższej tabeli i przypisach wyrażono w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: średnia | TVN SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »