ZUE (ZUE): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 ZUE SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 
 Dane skonsolidowane     
  I. Przychody ze sprzedaży237 196145 85859 25933 155 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 67611 0833 4172 519 
  III. Zysk (strata) brutto9 2684 1682 315947 
  IV. Zysk netto za okres7 0613 3311 764757 
  V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej6 8723 3311 717757 
  VI. Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR)0,440,210,110,05 
  VII. Liczba akcji na koniec okresu (sztuki)16 000 00040 00016 000 00040 000 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej- 32 713- 7 105- 8 173- 1 615 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 7 224- 22 806- 1 804- 5 184 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finanasowej9 3915 9202 3461 346 
  XI. Przepływy pieniężne netto (razem)- 30 546- 23 991- 7 631- 5 453 
  Wybrane pozycje bilansuStan na dzień 30.09.2010 r.Stan na dzień 31.12.2009 r.Stan na dzień 30.09.2010 r.Stan na dzień 31.12.2009 r. 
  XII. Aktywa razem361 095162 16690 56839 474 
  XIII. Zobowiązania ogółem294 375110 68673 83426 943 
  XIV. Zobowiązania długoterminowe106 68378 11626 75819 015 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe187 69232 57047 0767 928 
  XVI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej58 35251 48014 63612 531 
  XVII. Kapitał własny razem66 72051 48016 73412 531 
  XVIII. Kapitał podstawowy4 0004 0001003974 
 Dane jednostkowe     
  XIX. Przychody ze sprzedaży186 594145 85846 61733 155 
  XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 07011 0833 2652 519 
  XXI. Zysk (strata) brutto8 1304 1682 031947 
  XXII. Zysk netto za okres6 4283 3311 606757 
  XXIII. Liczba akcji na koniec okresu (sztuki)16 000 00040 00016 000 00040 000 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej- 26 977- 7 105- 6 740- 1 615 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 3 440- 22 806- 859- 5 184 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej10 1355 9202 5321 346 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto (razem)- 20 282- 23 991- 5 067- 5 453 
  Wybrane pozycje bilansuStan na dzień 30.09.2010 r.Stan na dzień 31.12.2009 r.Stan na dzień 30.09.2010 r.Stan na dzień 31.12.2009 r. 
  XXVIII. Aktywa razem302 724162 16675 92839 474 
  XXIX. Zobowiązania ogółem244 816110 68661 40426 943 
  XXX. Zobowiążania długoterminowe86 06678 11621 58719 015 
  XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe158 75032 57039 8177 928 
  XXXII. Kapitał własny57 90851 48014 52412 531 
  XXXIII. Kapitał podstawowy4 0004 0001003974 
       
 

Pozycje rachunku przepływów pieniężnych oraz rachunku zysków i strat zostały przeliczone zgodnie z średnią arytmetyczną śrdnich kursów ogłaszanych przez NBP w ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,0027 dla danych za okres kończący się w dniu 30.09.2010r., oraz po kursie euro 4,3993 dla danych za okres kończących się w dniu 30.09.2009 r. Pozycję aktywów i pasywów zostały przeliczone zgodnie ze średnim kursem obowiązującym na dzień bilansowy po kursie euro 3,9870 dla danych za okres III kwartału kończący się w dniu 30.09.2010 oraz po kursie euro 4,1082 na koniec 2009 roku.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »