Reklama

GREMINWES (GIW): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 EUROFAKTOR SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 
 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Wynik z tytułu odsetek i prowizji5 0373 3031 246825 
  II. Wynik z tytułu wyceny, ewidencjonowania i administrowania wierzytelnościami funduszu1 720588426147 
  III. Wynik z tytułu działalności operacyjnej3 524-15 078872-3 767 
  IV. Zysk / strata brutto2 189-18 981542-4 742 
  V. Zysk/strata netto za rok obrotowy2 121-19 534525-4 880 
  VI. Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej2 121-19 534525-4 880 
  VII. Przypisany akcjonariuszom mniejszościowym0000 
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-145-121-36-30 
  IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1231-38 
  X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej0-2090-52 
  XI. Zmiana stanu środków pienieżnych i ich ekwiwalentów-157-298-39-75 
  XII. Suma aktywów37 54437 0218 5119 286 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe0000 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe3703 08684774 
  XV. Kapitał własny ogółem37 17433 9358 4278 511 
  XVI. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)37 17433 9358 4278 511 
  XVII. Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych0000 
  XVIII. Kapitał podstawowy49 60949 60911 24612 443 
  XIX. Liczba akcji (w szt.)4 960 9464 960 9464 960 9464 960 946 
  XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,43-3,940,11-0,98 
  XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,43-3,940,11-0,98 
  XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,496,841,701,72 
  XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,496,841,701,72 
 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego     
  XXIV. Wynik z tytułu odsetek i prowizji4 7543 0241 176755 
  XXV. Wynik z tytułu wyceny, ewidencjonowania i administrowania wierzytelnościami funduszu1 527471378118 
  XXVI. Wynik z tytułu działalności operacyjnej3 133-15 338775-3 832 
  XXVII. Zysk / strata brutto2 121-19 028525-4 754 
  XXVIII. Zysk / strata netto za rok obrotowy2 121-19 543525-4 882 
  XXIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-122-274-30-68 
  XXX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej23118 
  XXXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej0-2090-52 
  XXXII. Zmiana stanu środków pienieżnych i ich ekwiwalentów-120-451-30-113 
  XXXIII. Suma aktywów37 50136 6158 5019 184 
  XXXIV. Zobowiązania długoterminowe0000 
  XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe3312 91175730 
  XXXVI. Kapitał własny ogółem37 17033 7048 4268 453 
  XXXVII. Kapitał podstawowy49 60949 60911 24612 443 
  XXXVIII. Liczba akcji (w szt.)4 960 9464 960 9464 960 9464 960 946 
  XXXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,43-3,940,11-0,98 
  XL. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,43-3,940,11-0,98 
  XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,496,791,701,70 
  XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,496,791,701,70 
       
 

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Eurofaktor SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »