Reklama

POLIMEXMS (PXM): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 POLIMEX-MOSTOSTAL SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 
 dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody ze sprzedaży3 467 8442 978 650858 101744 160 
  II. Zysk z działalności kontynuowanej80 703128 65419 97032 142 
  III. Zysk brutto57 58291 97414 24822 978 
  IV. Zysk netto41 30967 76310 22216 929 
  V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej40 75460 01610 08414 994 
  VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(396 705)(330 790)(98 163)(82 642) 
  VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(58 551)(90 800)(14 488)(22 685) 
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej234 940215 08558 13553 735 
  IX. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(220 316)(206 505)(54 516)(51 591) 
  X. Aktywa, razem*4 558 9833 923 5181 033 502990 712 
  XI. Zobowiązania długoterminowe*744 519756 857168 779191 111 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe*2 335 7331 707 963529 501431 271 
  XIII. Kapitał własny ogółem*1 478 7311 458 698335 222368 330 
  XIV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej*1 468 2811 449 011332 853365 884 
  XV. Kapitał podstawowy*20 84620 8374 7265 261 
  XVI. Liczba akcji (w szt.)*521 154 076520 918 203-- 
  XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)*12 142 32312 378 196-- 
  XVIII. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,080,130,020,03 
  XIX. Rozwodniony zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,080,130,020,03 
  XX. Wartość księgowa na jedną akcję przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/ EUR)*2,822,780,640,7 
  XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/ EUR) *2,752,720,620,69 
 dane dotyczące sprawozdania finansowego     
  XXII. Przychody ze sprzedaży2 909 1852 569 803719 864642 017 
  XXIII. Zysk z działalności kontynuowanej65 880147 20816 30236 777 
  XXIV. Zysk brutto57 233125 68714 16231 401 
  XXV. Zysk netto47 241103 95711 69025 972 
  XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(312 073)(238 903)(77 221)(59 685) 
  XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(68 556)(99 288)(16 964)(24 805) 
  XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej222 156213 91854 97153 443 
  XXIX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(158 473)(124 273)(39 213)(31 047) 
  XXX. Aktywa, razem*3 386 4172 894 896767 686730 979 
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe*618 862626 455140 293158 184 
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe*1 827 8171 348 411414 358340 482 
  XXXIII. Kapitał własny*939 738920 030213 035232 313 
  XXXIV. Kapitał podstawowy*20 84620 8374 7265 261 
  XXXV. Liczba akcji (w szt.)*521 154 076520 918 203-- 
  XXXVI. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)*12 142 32312 378 196-- 
  XXXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,090,20,020,05 
  XXXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,090,190,020,05 
  XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)*1,81,770,410,45 
  XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) *1,761,730,40,44 
       
 

Reklama

-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,4112 (dla danych na dzień 30.09.2011) oraz 3,9603 (dla danych na koniec roku 2010), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy,
-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,0413 (dla danych za III kwartały 2011) oraz 4,0027 (dla danych za III kwartały 2010), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.
*dane bilansowe zaprezentowano według stanu na dzień 30 września 2011 roku i na dzień 31 grudnia 2010 roku

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Polimex-Mostostal SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »