POLMED (POM): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 POLMED SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 
 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY POLMED S.A.     
  I. Przychody ze sprzedaży :23.56016.7935.8304.195 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej2.7312.766676691 
  III. Zysk ( strata) brutto2.7193.314673828 
  IV. Zysk (strata) netto2.3462.750581687 
  V. BILANS30.09.201130.09.201030.09.201130.09.2010 
  VI. AKTYWA TRWAŁE42.94026.3169.7346.600 
  VII. ZAPASY150953424 
  VIII. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE6.3953.1721.450796 
  IX. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE1.58313.1093593.288 
  X. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE2.563799581200 
  XI. AKTYWA RAZEM53.63143.49112.15810.908 
  XII. KAPITAŁ WŁASNY42.94438.4979.7359.656 
  XIII. REZERWY NA ZOBOWIAZANIA3031796945 
  XIV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE4.7071.1201.067281 
  XV. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE4.8192.6141.092655 
  XVI. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE8581.081195271 
  XVII. PASYWA RAZEM53.63143.49112.15810.908 
  XVIII. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH01.01. -30.09.201101.01. -30.09.201001.01. -30.09.201101.01. -30.09.2010 
  XIX. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1.9273.911477977 
  XX. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-10.935-7.078-2.706-1.768 
  XXI. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ419-449104-112 
  XXII. ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH-8.589-3.616-2.125-903 
  XXIII. LICZBA AKCJI28 350 06127 350 06128 350 06127 350 061 
  XXIV. ZYSK NA 1 AKCJĘ0,0830,100,020,025 
 WYBRANE DANE FINANSOWE POLMED S.A.     
  XXV. Przychody ze sprzedaży :23.47516.4415.8094.107 
  XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej2.5062.304620576 
  XXVII. Zysk ( strata) brutto2.5472.849630712 
  XXVIII. Zysk (strata) netto2.2212.319550579 
  XXIX. BILANS30.09.201130.09.201030.09.201130.09.2010 
  XXX. AKTYWA TRWAŁE41.60927.1499.4336.809 
  XXXI. ZAPASY150963424 
  XXXII. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE5.7372.4281.300609 
  XXXIII. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE45312.6821033.181 
  XXXIV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE1.847802419201 
  XXXV. AKTYWA RAZEM49.79643.15711.28910.824 
  XXXVI. KAPITAŁ WŁASNY42.75038.5069.6919.658 
  XXXVII. REZERWY NA ZOBOWIAZANIA3031796945 
  XXXVIII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.5961.120361281 
  XXXIX. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE4.2922.271973569 
  XL. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE8581.081195271 
  XLI. PASYWA RAZEM49.79643.15711.28910.824 
  XLII. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH01.01. -30.09.201101.01. -30.09.201001.01. -30.09.201101.01. -30.09.2010 
  XLIII. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1.9082.209472552 
  XLIV. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-9.059-5.744-2.242-1.435 
  XLV. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-2.528-449-625-112 
  XLVI. ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH-9.679-3.984-2.395-995 
  XLVII. LICZBA AKCJI28 350 06127 350 06128 350 06127 350 061 
  XLVIII. ZYSK NA 1 AKCJĘ0,0780,0850,0190,021 
       
 

Wybrane pozycje bilansu przeliczone są wg średniego kursu Euro ustalonego przez NBP na dzień 30.09.2011 r. 4,4112. Wybrane pozycje bilansu przeliczone są wg średniego kursu Euro ustalonego przez NBP na dzień 30.09.2010 r. 3,9870,
Pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu średniego obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, tj. na dzień 30.09.2011 4,0413

Pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu średniego obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, tj. na dzień 30.09.2010 4,0027

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Polmed
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »