Reklama

PGNIG (PGN): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 
 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 031 14014 643 5733 966 8283 658 424 
  II. Zysk\Strata z działalności operacyjnej1 405 8631 541 974347 874385 233 
  III. Zysk\Strata przed opodatkowaniem1 453 8151 584 767359 739395 925 
  IV. Zysk\Strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej1 322 5911 335 925327 269333 756 
  V. Zysk\Strata netto1 324 1951 339 001327 666334 524 
  VI. Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej1 557 6711 345 405385 438336 124 
  VII. Całkowite dochody razem1 559 2751 348 481385 835336 893 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 841 2732 862 128455 614715 049 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 006 783)(2 197 197)(744 014)(548 929) 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej821 254(55 606)203 215(13 892) 
  XI. Przepływy pieniężne netto, razem(344 256)609 325(85 184)152 228 
  XII. Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata netto na jedną akcję przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)0,220,230,060,06 
  XIII. Stan na 30 września 2011Stan na 31 grudnia 2010Stan na 30 września 2011Stan na 31 grudnia 2010 
  XIV. Aktywa razem36 939 52034 316 2398 374 0308 665 060 
  XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 573 77510 796 7692 850 4212 726 250 
  XVI. Zobowiazania długoterminowe5 597 8894 973 3401 269 0181 255 799 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe6 975 8865 823 4291 581 4031 470 451 
  XVIII. Kapitał własny24 365 74523 519 4705 523 6095 938 810 
  XIX. Kapitał podstawowy (akcyjny)5 900 0005 900 0001 337 5051 489 786 
  XX. Liczba akcji (średnia ważona w tyś szt.)5 900 0005 900 0005 900 0005 900 000 
  XXI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)4,133,990,941,01 
  XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)0,120,080,030,02 
 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
  XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów15 218 81913 981 2813 765 8233 492 963 
  XXIV. Wynik z działalności operacyjnej977 3611 019 437241 843254 687 
  XXV. Wynik przed opodatkowaniem1 703 1641 475 187421 440368 548 
  XXVI. Wynik netto1 514 4911 229 174374 753307 086 
  XXVII. Całkowite dochody1 721 6321 251 287426 009312 611 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej791 2191 939 210195 783484 475 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 522 075)(837 906)(376 630)(209 335) 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej611 747(547 212)151 374(136 711) 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem(119 109)554 092(29 473)138 430 
  XXXII. Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata netto na jedną akcję (w PLN / EUR)0,260,210,060,05 
  XXXIII. Stan na 30 września 2011Stan na 31 grudnia 2010Stan na 30 września 2011Stan na 31 grudnia 2010 
  XXXIV. Aktywa razem27 744 70425 550 9316 289 6056 451 767 
  XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 067 3596 887 2181 828 8351 739 064 
  XXXVI. Zobowiazania długoterminowe1 947 9241 758 351441 586443 994 
  XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe6 119 4355 128 8671 387 2501 295 070 
  XXXVIII. Kapitał własny19 677 34518 663 7134 460 7694 712 702 
  XXXIX. Kapitał podstawowy5 900 0005 900 0001 337 5051 489 786 
  XL. Liczba akcji (średnia ważona w tys. szt.)5 900 0005 900 0005 900 0005 900 000 
  XLI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)3,343,160,760,80 
  XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,120,080,030,02 
       
 

Reklama

Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitego dochodu oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu sprawozdawczego.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR obowiązującego na koniec danego okresu sprawozdawczego, ustalonego przez NBP.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Polskie | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »