Reklama

SWISSMED (SWD): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 
 GRUPA KAPITAŁOWA SWISSMED - wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług37 67035 9599 3218 984 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 708-932-423-233 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-3 005-2 038-744-509 
  IV. Zysk (strata) netto, z tego przypadający-2 999-645-742-161 
  V. akcjonariuszom podmiotu dominującego-3 280-645-812-161 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 3361 3203 795330 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-28 642-12 868-7 087-3 215 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej20 15517 2434 9874 308 
  IX. Przepływy pieniężne netto razem6 8495 6951 6951 423 
  X. GRUPA KAPITAŁOWA SWISSMED wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej30-09-201131-12-201030-09-201131-12-2010 
  XI. Aktywa razem144 15880 32332 68020 282 
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania101 92836 05923 1079 105 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe87 20024 10319 7686 086 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe14 72811 9563 3393 019 
  XV. Kapitał własny42 23044 2649 57311 177 
  XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego39 96442 7799 06010 802 
  XVII. Kapitał akcyjny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego61 18261 02713 87015 410 
  XVIII. Kapitały przypadające akcjonariuszom mniejszościowym2 2661 485514375 
  XIX. Średnia ważona liczba akcji61 142 91461 142 91461 142 91461 142 914 
  XX. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)-0,05-0,01-0,01-0,003 
  XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,690,720,160,18 
  XXII. Zannualizowany zysk-2 767-2 197-685-549 
 JEDNOSTKA DOMINUJĄCA - wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych     
  XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług29 48930 2417 2977 555 
  XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 205-1 861-793-465 
  XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-3 095-2 005-766-501 
  XXVI. Zysk (strata) netto, z tego przypadający-2 937-509-727-127 
  XXVII. akcjonariuszom podmiotu dominującego-2 937-509-727-127 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 2631 329-807332 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 839-16 674-3 919-4 166 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej21 64617 3475 3564 334 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto razem2 5442 002629500 
  XXXII. JEDNOSTKA DOIMINUJĄCA wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej30-09-201131-12-201030-09-201131-12-2010 
  XXXIII. Aktywa razem75 99256 15817 22714 180 
  XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania33 15310 3727 5162 619 
  XXXV. Zobowiązania długoterminowe25 1161 7005 694429 
  XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe8 0378 6721 8222 190 
  XXXVII. Kapitał własny42 83945 7869 71111 561 
  XXXVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego42 83945 7869 71111 561 
  XXXIX. Kapitał akcyjny61 18261 02713 87015 410 
  XL. Średnia ważona liczba akcji61 142 91461 142 91461 142 91461 142 914 
  XLI. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)-0,05-0,01-0,01-0,002 
  XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,700,750,160,04 
  XLIII. Zannualizowany zysk-3 539-1 645-876-411 
       
 

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: centrum zdrowia | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »