TRAKCJA (TRK): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
 DANE SKONSOLIDOWANE     
  I. Przychody ze sprzedaży1 394 841273 472345 14768 322 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej48 47823 99811 9965 995 
  III. Zysk (strata) brutto20 04225 0544 9596 259 
  IV. Zysk netto za okres14 77819 5403 6574 882 
  V. Zysk netto przpisany akcjonariuszom jednostki dominującej14 02719 5403 4714 882 
  VI. "Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR)"0,070,120,020,03 
  VII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)232 105 480160 105 480232 105 480160 105 480 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(225 992)(8 960)(55 921)(2 238) 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(59 606)(47 271)(14 749)(11 810) 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej178 319(5 035)44 124(1 258) 
  XI. Przepływy pieniężne netto, razem(107 279)(61 266)(26 546)(15 306) 
  XII. Stan na 30.09.2011Stan na 31.12.2010Stan na 30.09.2011Stan na 31.12.2010 
  XIII. Aktywa razem2 190 955754 365496 680190 482 
  XIV. Zobowiązania ogółem1 435 723350 173325 47288 421 
  XV. Zobowiązania długoterminowe560 64852 004127 09613 131 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe875 075298 169198 37675 290 
  XVII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej733 321404 051166 241102 025 
  XVIII. Kapitał własny razem755 232404 192171 208102 061 
  XIX. Kapitał podstawowy23 21116 0115 2624 043 
 DANE JEDNOSTKOWE     
  XX. Przychody ze sprzedaży426 310143 661105 48835 891 
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(1 767)565(437)141 
  XXII. Zysk (strata) brutto57 63440 74814 26110 180 
  XXIII. Zysk netto za okres60 23540 15314 90510 031 
  XXIV. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)232 105 480160 105 480232 105 480160 105 480 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(124 625)18 265(30 838)4 563 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(52 399)(14 802)(12 966)(3 698) 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej53 425(9 726)13 220(2 430) 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem(123 599)(6 263)(30 584)(1 565) 
  XXIX. Stan na 30.09.2011Stan na 31.12.2010Stan na 30.09.2011Stan na 31.12.2010 
  XXX. Aktywa razem1 161 165586 807263 231148 172 
  XXXI. Zobowiązania ogółem523 072265 465118 57967 031 
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe326 14533 91273 9368 562 
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe196 927231 55344 64358 469 
  XXXIV. Kapitał własny638 093321 342144 65381 141 
  XXXV. Kapitał podstawowy23 21116 0115 2624 043 
       
 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,0413 (dla danych za III kwartały 2011 roku) oraz 4,0027 (dla danych za III kwartały 2010 roku), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,4112 (dla danych na dzień 30.09.2011 roku) oraz 3,9603 (dla danych na koniec 2010 roku), które zostały ogloszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »