Reklama

AGORA (AGO): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 AGORA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
 Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów829 043 898 704 197 636 222 374  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(9 985)44 533 (2 380)11 019  
  III. Zysk (strata) brutto(8 923)43 954 (2 127)10 876  
  IV. Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej(8 892)33 281 (2 120)8 235  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej59 386 106 018 14 157 26 233  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej12 890 (89 259)3 073 (22 086) 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(101 153)(82 116)(24 114)(20 319) 
  VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów(28 877)(65 357)(6 884)(16 172) 
  IX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386  
  X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,17)0,65 (0,04)0,16  
 .     
  XI. bilans nabilans nabilans nabilans na 
  XII. 2012-09-302011-12-312012-09-302011-12-31 
  XIII. Aktywa razem1 692 240 1 803 720 411 357 408 377  
  XIV. Zobowiązania długoterminowe183 692 221 341 44 653 50 113  
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe303 827 319 062 73 856 72 238  
  XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej1 187 750 1 246 064 288 723 282 119  
  XVII. Kapitał zakładowy50 937 50 937 12 382 11 533  
  XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386  
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)23,32 24,46 5,67 5,54  
 .     
 Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego     
  XX. 3 kwartał(y)3 kwartał(y)3 kwartał(y)3 kwartał(y) 
  XXI. narastająco/narastająco/narastająco/narastająco/ 
  XXII. 2012 okres od2011 okres od2012 okres od2011 okres od 
  XXIII. 2012-01-01 do2011-01-01 do2012-01-01 do2011-01-01 do 
  XXIV. 2012-09-302011-09-302012-09-302011-09-30 
  XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów504 963 562 247 120 378 139 122  
  XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(22 313)10 754 (5 319)2 661  
  XXVII. Zysk (strata) brutto(425)22 734 (101)5 625  
  XXVIII. Zysk (strata) netto2 569 17 421 612 4 311  
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 850 38 274 2 587 9 470  
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej58 843 (24 484)14 028 (6 058) 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(94 879)(63 907)(22 618)(15 813) 
  XXXII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów(25 186)(50 117)(6 004)(12 401) 
  XXXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386  
  XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,05 0,34 0,01 0,08  
 .     
  XXXV. bilans nabilans nabilans nabilans na 
  XXXVI. 2012-09-302011-12-312012-09-302011-12-31 
  XXXVII. Aktywa razem1 338 251 1 456 583 325 308 329 782  
  XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe84 149 115 563 20 455 26 164  
  XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe166 140 206 191 40 386 46 683  
  XL. Kapitał własny1 087 962 1 134 829 264 466 256 935  
  XLI. Kapitał zakładowy50 937 50 937 12 382 11 533  
  XLII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386  
  XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)21,36 22,28 5,19 5,04  
       
 

Reklama

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »