Reklama

APLISENS (APN): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE     
  I. Przychody netto ze sprzedaży59 23049 59614 12012 272 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 05512 6093 3513 120 
  III. Zysk (strata) brutto14 57712 4893 4753 090 
  IV. Zysk (strata) netto11 2349 8862 6782 446 
  V. Suma dochodów całkowitych11 0519 8962 6342 449 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 9528 6982 3722 152 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-73-11 002-17-2 722 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 232-59-770-15 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem6 647-2 3631 585-585 
  X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)0,870,780,210,19 
  XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,870,770,210,19 
  XII. Liczba akcji (w szt.)12 853 60712 739 11612 853 60712 739 116 
  - Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2012oraz na 31.12.201130.09.201231.12.201130.09.201231.12.2011 
  XIII. Aktywa razem117 404106 53228 53924 120 
  XIV. Zobowiązania długoterminowe808817196185 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe12 82211 2663 1172 551 
  XVI. Kapitał własny103 10694 01225 06321 285 
  XVII. Kapitał zakładowy2 5702 570625582 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,077,411,921,68 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,007,361,911,67 
 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE     
  XX. Przychody netto ze sprzedaży44 10239 14810 5139 687 
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 06311 3802 8762 816 
  XXII. Zysk (strata) brutto12 58612 1463 0003 005 
  XXIII. Zysk (strata) netto9 8539 6862 3492 397 
  XXIV. Suma dochodów całkowitych9 8539 6862 3492 397 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 7208 4241 6022 084 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 336-11 018557-2 726 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 212-16-766-4 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem5 844-2 6101 393-646 
  XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)0,770,760,180,19 
  XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,760,760,180,19 
  XXXI. Liczba akcji (w szt.)12 853 60712 739 11612 853 60712 739 116 
  - Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2012 oraz na 31.12.201130.09.201231.12.201130.09.201231.12.2011 
  XXXII. Aktywa razem106 54298 73425 89922 354 
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe695703169159 
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe5 2585 3381 2781 209 
  XXXV. Kapitał własny100 58992 69324 45220 986 
  XXXVI. Kapitał zakładowy2 5702 570625582 
  XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,837,271,901,65 
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,757,221,891,63 
       
 

Reklama

Wybrane dane finansowe za III kwartały 2012 i 2011 roku zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad:-pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.09.2012 roku: 4,1138 PLN/EUR (na 31.12.2011 4,4168 PLN/EUR);-pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiacego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego tj. na 30.09.2012-4,1948 PLN/EUR (na 30.09.2011-4,0413 PLN/EUR).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »