Reklama

PEKAO (PEO): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
 Wybrane skonsolidowane dane finansowe     
       
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
  I. tys. zł tys. EUR  
  II. III Kwartały 2012III Kwartały 2011III Kwartały 2012III Kwartały 2011 
  III. Wynik z tytułu odsetek3 584 7913 352 760854 580829 624 
  IV. Wynik z tytułu prowizji i opłat1 681 3781 853 739400 824458 699 
  V. Zysk brutto2 755 2792 632 930656 832651 506 
  VI. Zysk netto2 219 7092 136 348529 157528 629 
  VII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku2 213 0832 128 897527 578526 785 
  VIII. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące6 6267 4511 5801 844 
  IX. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)8,438,112,012,01 
  X. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)8,438,112,012,01 
  XI. Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR)5,386,801,301,70 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE     
  XII. tys. zł tys. EUR  
  XIII. III Kwartały 2012III Kwartały 2011III Kwartały 2012III Kwartały 2011 
  XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 936 577-624 715-461 661-154 583 
  XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 601 1726 182 5301 096 8751 529 837 
  XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej891 119-932 656212 434-230 781 
  XVII. Przepływy pieniężne netto, razem3 555 7144 625 159847 6481 144 473 
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ     
  XVIII. tys. zł tys. EUR  
  XIX. 30.09.201231.12.201130.09.201231.12.2011 
  XX. Aktywa razem147 901 162146 590 10635 952 44333 189 211 
  XXI. Zobowiązania wobec Banku Centralnego89 494356 38621 75580 689 
  XXII. Zobowiązania wobec innych banków6 411 0285 544 2101 558 4201 255 255 
  XXIII. Zobowiązania wobec klientów106 821 931108 436 96425 966 72924 551 024 
  XXIV. Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym89 31085 46721 71019 350 
  XXV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku22 304 03021 271 4635 421 7584 816 035 
  XXVI. Kapitał zakładowy262 404262 38263 78659 405 
  XXVII. Liczba akcji (w szt.)262 404 255262 382 129262 404 255262 382 129 
  XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)85,0081,0720,6618,35 
  XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)84,9881,0520,6618,35 
 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA     
  XXX. tys. zł tys. EUR  
  XXXI. 30.09.201231.12.201130.09.201231.12.2011 
  XXXII. Współczynnik wypłacalności (%)18,8616,98xx 
  XXXIII. Aktywa ważone ryzykiem103 083 871103 456 37125 058 06623 423 377 
  XXXIV. Fundusze podstawowe (Tier I)19 237 60617 570 9134 676 3593 978 200 
  XXXV. Fundusze uzupełniające (Tier II)209 086-50 826- 
       
 Wybrane jednostkowe dane finansowe     
       
       
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
  XXXVI. tys. zł tys. EUR  
  XXXVII. III Kwartały 2012III Kwartały 2011III Kwartały 2012III Kwartały 2011 
  XXXVIII. Wynik z tytułu odsetek3 377 3133 140 952805 119777 213 
  XXXIX. Wynik z tytułu prowizji i opłat1 510 3031 658 042360 042410 274 
  XL. Zysk brutto2 753 2182 586 038656 341639 903 
  XLI. Zysk netto2 251 1182 127 290536 645526 388 
  XLII. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)8,588,112,052,01 
  XLIII. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)8,588,112,052,01 
  XLIV. Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR)5,386,801,301,70 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE     
  XLV. tys. zł tys. EUR  
  XLVI. III Kwartały 2012III Kwartały 2011III Kwartały 2012III Kwartały 2011 
  XLVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 030 686-946 797-484 096-234 280 
  XLVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 667 9186 433 2631 112 7871 591 880 
  XLIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej825 678-1 133 156196 834-280 394 
  L. Przepływy pieniężne netto, razem3 462 9104 353 310825 5251 077 206 
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ     
  LI. tys. zł tys. EUR  
  LII. 30.09.201231.12.201130.09.201231.12.2011 
  LIII. Aktywa razem143 852 141142 389 95534 968 19032 238 262 
  LIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego89 494356 38621 75580 689 
  LV. Zobowiązania wobec innych banków4 950 3274 072 4091 203 347922 027 
  LVI. Zobowiązania wobec klientów106 380 541108 004 74525 859 43424 453 166 
  LVII. Kapitał własny21 897 10220 798 6625 322 8414 708 989 
  LVIII. Kapitał zakładowy262 404262 38263 78659 405 
  LIX. Liczba akcji (w szt.)262 404 255262 382 129262 404 255262 382 129 
  LX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)83,4579,2720,2917,95 
  LXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)83,4379,2520,2817,94 
 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA     
  LXII. tys. zł tys. EUR  
  LXIII. 30.09.201231.12.201130.09.201231.12.2011 
  LXIV. Współczynnik wypłacalności (%)18,5016,64xx 
  LXV. Aktywa ważone ryzykiem96 124 66096 060 62523 366 39121 748 919 
  LXVI. Fundusze podstawowe (Tier I)17 785 40115 985 2484 323 3513 619 192 
  LXVII. Fundusze uzupełniające (Tier II)---- 
       
       
       
       
 

Wybrane pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego zostały przeliczone na EUR według poniższych kursów:

ˇ    do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 28.09.2012 - 1EUR = 4,1138 PLN
oraz na 30.12.2011 - 1EUR = 4,4168 PLN

ˇ    do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za III kwartały 2012 oraz III kwartały 2011 - 1EUR = 4,1948 PLN oraz 1EUR = 4,0413 PLN

ˇ    do przeliczenia pozycji przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat

ˇ    do przeliczenia dywidendy � średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio
2011 roku oraz 2010 roku � 1 EUR = 4,1401 PLN oraz 1 EUR = 4,0044 PLN.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »