Reklama

BENEFIT (BFT): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
  I. Przychody ze sprzedaży233 580177 49955 68343 921 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej29 15123 8876 9495 911 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem31 60625 0597 5356 201 
  IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej24 13319 9165 7534 928 
  V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej24 35319 9165 8064 928 
  VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej23 66320 3905 6415 045 
  VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-25 041-18 683-5 970-4 623 
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-14 55520 581-3 4705 093 
  IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-15 93222 288-3 7985 515 
  X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych2 404 8422 329 3842 404 8422 329 384 
  XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych2 417 1392 340 2822 417 1392 340 282 
  XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)10,138,552,412,12 
  XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)10,088,512,42,11 
 .     
  XIV. Stan na dzień:30.09.201231.12.201130.09.201231.12.2011 
  XV. Aktywa124 993111 35930 38425 213 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe4031549835 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe32 25131 2217 8407 069 
  XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej92 38079 92322 45618 095 
  XIX. Kapitał podstawowy2 4052 405585545 
  XX. Liczba akcji2 404 8422 404 8422 404 8422 404 842 
  XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)38,4133,239,347,52 
  XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)601,460 
 .     
 Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego     
  XXIII. Przychody ze sprzedaży213 641164 89750 93040 803 
  XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej20 72323 2644 9405 757 
  XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem22 83724 5045 4446 063 
  XXVI. Zysk (strata) netto z działalności Kontynuowanej17 96919 6474 2844 862 
  XXVII. Zysk (strata) netto17 96919 6474 2844 862 
  XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej20 96321 0604 9975 211 
  XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-27 413-19 598-6 535-4 849 
  XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-14 05120 581-3 3505 093 
  XXXI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-20 50122 043-4 8875 454 
  XXXII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych2 404 8422 329 3842 404 8422 329 384 
  XXXIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych2 417 1392 340 2822 417 1392 340 282 
  XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)7,478,431,782,09 
  XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)7,438,41,772,08 
 .     
  XXXVI. Stan na dzień:30.09.201231.12.201130.09.201231.12.2011 
  XXXVII. Aktywa109 70697 79126 66822 141 
  XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania34 85928 7818 4746 516 
  XXXIX. Zobowiązania długoterminowe4031729839 
  XL. Zobowiązania krótkoterminowe34 45628 6098 3766 477 
  XLI. Kapitał własny74 84769 01018 19415 624 
  XLII. Kapitał podstawowy2 4052 405585545 
  XLIII. Liczba akcji (udziały � rok 2010)2 404 8422 404 8422 404 8422 404 842 
  XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)31,1228,77,576,5 
  XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)601,460 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Zasady przeliczeń sprawozdań finansowych:

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu:

- kurs na dzień 30.09.2012 roku wynosił 1 EURO = 4,1138 PLN, (Tabela nr 189/A/NBP/2012 z dnia 2012-09-28)

- kurs na dzień 31.12.2011 roku wynosił 1 EURO = 4,4168 PLN, (Tabela nr 252/A/NBP/2011 z dnia 2011-12-30).
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
- kurs średni w okresie 01.01.2012 – 30.09.2012 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi 1 EURO = 4,1948 PLN,
-kurs średni w okresie 01.01.2011 – 30.09.2011 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi 1 EURO = 4,0413 PLN.


 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »