Reklama

ELEKTROTI (ELT): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów127 988123 85430 51130 647 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 7295 2461 3661 298 
  III. Zysk (strata) brutto5 7595 9051 3731 461 
  IV. Zysk (strata) netto3 8184 3269101 070 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 033-16 447-723-4 070 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 982474-2 380117 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 378-4 689-2 951-1 160 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-25 393-20 662-6 053-5 113 
  IX. Aktywa, razem126 530139 42630 75731 567 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania41 62949 48510 11911 204 
  XI. Zobowiązania długoterminowe3472718461 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe32 89841 7457 9979 451 
  XIII. Kapitał własny84 90189 94120 63820 363 
  XIV. Kapitał zakładowy9 9599 9592 4212 255 
  XV. Liczba akcji (w szt.)9 959 1599 959 1599 959 1599 959 159 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR)0,380,430,090,11 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,380,430,090,11 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,529,032,072,04 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,529,032,072,04 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR)1,000,700,240,16 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów79 69990 12618 99922 301 
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 0904 7582601 177 
  XXIII. Zysk (strata) brutto1 4576 5553471 622 
  XXIV. Zysk (strata) netto1 2495 3482981 323 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 966-14 990-1 422-3 709 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 0691 931-1 924478 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 972-6 849-2 377-1 695 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem-24 007-19 908-5 723-4 926 
  XXIX. Aktywa, razem92 322114 46822 44225 917 
  XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 05931 4954 3907 131 
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe0000 
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe14 03726 7183 4126 049 
  XXXIII. Kapitał własny74 26382 97318 05218 786 
  XXXIV. Kapitał zakładowy9 9599 9592 4212 255 
  XXXV. Liczba akcji (w szt.)9 959 1599 959 159   
  XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR)0,130,540,030,13 
  XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,130,540,030,13 
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,468,331,811,89 
  XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,468,331,811,89 
  XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR)1,000,700,240,16 
       
 

Reklama

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR:
30.09.2012r. - kurs średnioroczny: 4,1948 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 4,1138 zł
30.09.2011r. - kurs średnioroczny: 4,0413 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 4,4112 zł

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »