Reklama

SNIEZKA (SKA): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów486 908455 876116 074112 804 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej58 16646 23413 86611 440 
  III. Zysk (strata) brutto56 03138 44113 3579 512 
  IV. Zysk (strata) netto47 32730 28511 2827 494 
  V. - Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego45 10328 73310 7527 110 
  VI. - Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące2 2241 552530384 
  VII. Pełny dochód za okres44 25932 26810 5517 985 
  VIII. - Pełny dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego42 41429 75310 1117 362 
  IX. - Pełny dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące1 8452 515440622 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej62 87531 66514 9897 835 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(24 548)(11 546)(5 852)(2 857) 
  XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(15 369)(26 422)(3 664)(6 538) 
  XIII. Przepływy pieniężne netto, razem22 958(6 303)5 473(1 560) 
  XIV. Aktywa, razem406 492410 58798 81293 078 
  XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania199 833189 01248 57642 848 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe6 86713 5361 6693 069 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe192 966175 47646 90739 780 
  XVIII. Kapitał własny206 659221 57550 23650 230 
  XIX. - Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej197 700211 48048 05847 942 
  XX. - Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli8 95910 0952 1782 288 
  XXI. Kapitał zakładowy13 55113 5513 2943 072 
  XXII. Liczba akcji (w szt.)13 550 67613 550 67613 550 67613 550 676 
  XXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,602,240,860,55 
  XXIV. - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego3,432,120,820,52 
  XXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,602,240,860,55 
  XXVI. - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego3,432,120,820,52 
  XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)15,7416,353,833,71 
  XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)15,7416,353,833,71 
  XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)-1,35-0,31 
       
 Wybrane dane finansowe jednostkowe     
  XXX. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów399 223351 74195 17187 037 
  XXXI. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 48019 3456 5514 787 
  XXXII. III. Zysk (strata) brutto27 80016 8656 6274 173 
  XXXIII. IV. Zysk (strata) netto22 49813 9315 3633 447 
  XXXIV. V. Pełny dochód za dany okres22 49813 9315 3633 447 
  XXXV. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej25 5059 6856 0802 397 
  XXXVI. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(11 923)96(2 842)24 
  XXXVII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej15 479(17 667)3 690(4 372) 
  XXXVIII. IX. Przepływy pieniężne netto, razem29 061(7 886)6 928(1 951) 
  XXXIX. X. Aktywa razem355 496356 45986 41580 808 
  XL. XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania205 089170 47849 85438 647 
  XLI. XII. Zobowiązania długoterminowe30 0865 7867 3131 312 
  XLII. XIII. Zobowiązania krótkoterminowe175 003164 69242 54037 335 
  XLIII. XIV. Kapitał własny150 407185 98136 56242 161 
  XLIV. XV. Kapitał zakładowy13 55113 5513 2943 072 
  XLV. XVI. Liczba akcji (w szt.)13 550 67613 550 67613 550 67613 550 676 
  XLVI. XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,711,030,410,25 
  XLVII. XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,711,030,410,25 
  XLVIII. XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)11,4513,722,783,11 
  XLIX. XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)11,4513,722,783,11 
  L. XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)-1,35-0,31 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Reklama

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »