Reklama

FERRO (FRO): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 FERRO SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów213 916,5190 180,550 995,647 059,2 
  II. Zysk z działalności operacyjnej22 297,327 004,25 315,56 682,1 
  III. Zysk brutto16 723,815 964,43 986,83 950,3 
  IV. Zysk netto13 412,012 895,43 197,33 190,9 
  V. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)21 183 33217 400 27421 183 33217 400 274 
  VI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,630,740,150,18 
  VII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,630,740,150,18 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 617,9511 193,83 008,02 769,8 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 142,7)(135 909,0)(272,4)(33 630,0) 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(22 204,4)120 871,0(5 293,3)29 908,9 
  XI. Przepływy pieniężne netto, razem(10 729,2)( 3 844,2)(2 557,7)(951,2) 
  XII. Pozycje bilansowestan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień 
  XIII. 30-09-201231-12-201130-09-201231-12-2011 
  XIV. Aktywa, razem361 829,0348 228,987 954,978 841,9 
  XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania184 331,9170 725,444 808,238 653,6 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe82 259,291 537,119 995,920 724,8 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe102 072,679 188,324 812,317 928,9 
  XVIII. Kapitał własny177 497,0177 503,543 146,740 188,3 
  XIX. Kapitał zakładowy21 183,321 183,35 149,34 796,1 
       
 

Reklama

Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z §91 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku:

1) pozycje bilansowe zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązujacego na dzień bilansowy (30.09.2012 r.: 1 EUR = 4,1138 PLN; 31.12.2011 r.: 1 EUR = 4,4168 PLN)

2)pozycje rachunku zysków i strat i przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie (30.09.2012 r.: 1 EUR = 4,1948 PLN; 30.09.2011 r.: 1 EUR = 4,0413 PLN)

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Ferro | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »