Reklama

LOTOS (LTS): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 GRUPA LOTOS SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
  I. dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane) 
  II. dane (przekształcone) (przekształcone) 
  III. Przychody ze sprzedaży24.785.23420.894.1115.908.5625.170.146 
  IV. Zysk operacyjny161.351942.37138.465233.185 
  V. Zysk przed opodatkowaniem198.279630.80747.268156.090 
  VI. Zysk netto694.149575.274165.478142.349 
  VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej694.154574.906165.479142.258 
  VIII. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym(5)368(1)91 
  IX. Całkowite dochody ogółem961.398344.696229.18885.293 
  X. Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej961.415344.302229.19285.196 
  XI. Całkowity dochód ogółem przypisany udziałom niekontrolującym(17)394(4)97 
  XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej951.411203.572226.80750.373 
  XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(489.544)(592.289)(116.703)(146.559) 
  XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(476.943)263.913(113.699)65.304 
  XV. Przepływy pieniężne netto razem(35.380)(105.494)(8.434)(26.104) 
  XVI. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych/EUR)5,344,431,271,10 
  XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych/EUR)---- 
  XVIII. stan na 30.09.12stan na 31.12.11stan na 30.09.12stan na 31.12.11 
  XIX. dane(niebadane)(badane)(niebadane)(badane) 
  XX. Aktywa razem20.357.88720.423.2204.948.6824.623.986 
  XXI. Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej8.742.8537.781.4362.125.2501.761.781 
  XXII. Udziały niekontrolujące925947225214 
  XXIII. Kapitały własne razem8.743.7787.782.3832.125.4751.761.996 
  XXIV. dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowegow tys. złw tys. złw tys. EURw tys. EUR 
  XXV. (niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane) 
  XXVI. Przychody ze sprzedaży23.327.80719.549.9345.561.1254.837.536 
  XXVII. Zysk operacyjny490.987387.236117.04795.820 
  XXVIII. Zysk przed opodatkowaniem882.904308.714210.47676.390 
  XXIX. Zysk netto769.178296.025183.36573.250 
  XXX. Całkowite dochody ogółem1.058.54823.059252.3485.706 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej165.90559.03039.55014.607 
  XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej105.63568.81825.18217.029 
  XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(327.876)(720)(78.162)(178) 
  XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem(76.659)147.682(18.275)36.543 
  XXXV. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych/EUR)5,922,281,410,56 
  XXXVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych/EUR)---- 
  XXXVII. stan na 30.09.12stan na 31.12.11stan na 30.09.12stan na 31.12.11 
  XXXVIII. (niebadane)(badane)(niebadane)(badane) 
  XXXIX. Aktywa razem16.753.32216.449.5244.072.4693.724.308 
  XL. Kapitały własne6.891.9905.833.4421.675.3341.320.739 
       
 

Reklama

W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 30 września 2012 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 30 września 2012 roku tj. 1 EUR = 4,1138 PLN. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za 9 miesięcy zakończone 30 września 2012 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,1948 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku).

W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2011 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2011 roku tj. 1 EUR = 4,4168 PLN. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za 9 miesięcy zakończone 30 września 2011 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,0413 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Grupa Lotos SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »