Reklama

IMPEL (IPL): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 IMPEL SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
 Dane finansowe dotyczące skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impel za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2012 roku     
  I. Przychody łącznie1 072 211941 591255 605232 992 
  II. Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów1 047 311910 794249 669225 372 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej41 87144 9979 98211 134 
  IV. Zysk (strata) brutto33 29441 9927 93710 391 
  V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy podmiotu dominującego27 35756 4116 52213 959 
  VI. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych3112537463 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 7046 3023 2671 559 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-32 769-23 183-7 812-5 737 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej16 519-7 9233 938-1 961 
  X. Przepływy pieniężne netto razem-2 546-24 804-607-6 138 
  XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)2,254,640,541,15 
  XII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)1,502,000,360,49 
  Stan na:Stan na:Stan na:Stan na: 
  30.09.201231.12.201130.09.201231.12.2011 
  XIII. Aktywa razem672 111660 035163 380149 437 
  XIV. Zobowiązania długoterminowe58 50547 12114 22210 669 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe349 497273 19984 95761 855 
  XVI. Kapitał własny jednostki dominującej258 841333 17862 92075 434 
  XVII. Kapitały przypadające udziałowcom niesprawującym kontroli5 2686 5371 2811 480 
  XVIII. Liczba akcji12 151 46212 151 46212 151 46212 151 462 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)21,3027,425,186,21 
 Dane finansowe dotyczące skróconego kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego Impel S.A. za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2012 roku     
  XX. Przychody łącznie32 75927 6637 8096 845 
  XXI. Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów31 46326 8857 5006 653 
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 96839 7636 6679 839 
  XXIII. Zysk (strata) brutto32 84547 5737 83011 772 
  XXIV. Zysk (strata) netto32 27146 8887 69311 602 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-18 438-12 341-4 395-3 054 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej12 92234 4563 0808 526 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 947-21 4641 418-5 311 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem431651103161 
  XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)2,663,860,630,95 
  XXX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)1,502,000,360,49 
  Stan na:Stan na:Stan na:Stan na: 
  30.09.201231.12.201130.09.201231.12.2011 
  XXXI. Aktywa razem201 581260 82349 00159 052 
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe5 6955 8761 3841 330 
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe55 13428 66613 4026 490 
  XXXIV. Kapitał własny140 752226 28134 21551 232 
  XXXV. Liczba akcji12 151 46212 151 46212 151 46212 151 462 
  XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)11,5818,622,824,22 
       
 

I. Wartość zysku (straty) na jedną akcję zwykłą została obliczona poprzez podzielenie wyniku netto za dany okres sprawozdawczy przez liczbę akcji zwykłych.
II. Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł) została obliczona poprzez podzielenie kapitału własnego na dany dzień bilansowy przez liczbę akcji uprawnioną do dywidendy w danym okresie sprawozdawczym.
III. Powyższe wybrane dane finansowe przeliczono na EURO według następujących zasad:
- poszczególne pozycje skonsolidowanych i jednostkowych aktywów i pasywów oraz odpowiednich skonsolidowanych i jednostkowych danych porównywalnych według średnich kursów ogłoszonych na dzień 30 września 2012 roku i na dzień 31 grudnia 2011 roku przez Narodowy Bank Polski,
-poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego i jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych oraz odpowiednich skonsolidowanych i jednostkowych danych porównywalnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrachunkowego kończącego się 30 września 2012 roku i na dzień 30 września 2011 roku.

Reklama

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »