Reklama

IVMX (IMX): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 Infovide-Matrix Spółka Akcyjna


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30kwartał(y) narastająco / okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30kwartał(y) narastająco / okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego spraowzdania finansowego     
  I. Przychody ze sprzedaży128 717129 78230 68532 114 
  II. Zysk z działalności kontynuowanej876 730211 665 
  III. Zysk brutto3256 733771 666 
  IV. Zysk netto akcjonariuszy jedn. dominującej-2704 350-641 076 
  V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-9 128-20 773-2 176-5 140 
  VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 603-793-382-196 
  VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-3 825-5 183-912-1 282 
  VIII. Środki pieniężne netto-14 556-26 749-3 470-6 619 
  IX. Aktywa razem233 349264 253*56 72359 829* 
  X. Zobowiązania i rezerwy46 95174 009*11 41317 876* 
  XI. Kapitał własny186 398190 244*45 31048 353* 
  XII. Kapitał akcyjny1 1831 183*288268* 
  XIII. Liczba akcji11 834 88111 834 88111 834 88111 834 881 
 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego     
  XIV. Przychody ze sprzedaży93 299101 87622 24225 209 
  XV. Zysk z działalności kontynuowanej-4 1611 888-992467 
  XVI. Zysk brutto-3583 035-85751 
  XVII. Zysk netto z działalności kontynuowanej1812 45743608 
  XVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej3 794-20 403904-5 049 
  XIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 347-1 804-559-446 
  XX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-3 619-442-863-110 
  XXI. Środki pieniężne netto-2 172-22 649-518-5 604 
  XXII. Aktywa razem225 621247 295*54 84555 990* 
  XXIII. Zobowiązania i rezerwy35 15753 817*8 54612 185* 
  XXIV. Kapitał własny190 464193 478*46 29943 805* 
  XXV. Kapitał akcyjny1 1831 183*288268* 
  XXVI. Liczba akcji11 834 88111 834 88111 834 88111 834 881 
       
 

Reklama

Wybrane dane finansowe zaprezentowano w sprawozdaniu finansowym w następujący sposób:
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO według średniego kursu wymiany złotego w stosunku do EURO ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2012 roku – 4,1138, 30 września 2011 roku - 4,4112 i 31 grudnia 2011 - 4,4168,
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym sprawozdaniem: od 01.01.2012 do 30.09.2012 – 4,1948; od 01.01.2011 do 30.09.2011 - 4,0413.

(*) Dane bilansowe okresu porównywalnego zgodnie z § 87 ust 7 pkt. 1) stan na koniec poprzedniego roku obrotowego

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »