Reklama

MEDIATEL (MTL): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 MEDIATEL SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
 DOTYCZY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  I. Przychody ze sprzedaży42 71045 30410 18211 210 
  II. Zysk/Strata* z działalności operacyjnej2 6011 921620475 
  III. Zysk/Strata* brutto1 4691 588350393 
  IV. Zysk/Strata* netto ogółem9351 289223319 
  V. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy9351 289223319 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 178-1 537281-380 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3675 250-871 299 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 140-5 296-272-1 310 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem-353-1 651-84-409 
  2012-09-302011-12-312012-09-302011-12-31 
  X. Aktywa razem27 75229 4616 7466 670 
  XI. Zobowiązania razem19 43426 0644 7245 901 
  XII. Zobowiązania długoterminowe0209047 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe19 43425 8554 7245 854 
  XIV. Kapitał własny8 3183 3972 022769 
  XV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki8 3173 3972 022769 
  XVI. Kapitał akcyjny2 2171 817539411 
  XVII. Liczba akcji (w sztukach)11 082 5159 082 51511 082 5159 082 515 
  XVIII. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)**0,09-0,250,02-0,06 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO)***0,750,370,180,08 
       
  DOTYCZY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO2012-09-302011-12-312012-09-302011-12-31 
  XX. Przychody ze sprzedaży42 08643 02510 03310 646 
  XXI. Zysk/Strata* z działalności operacyjnej3 973-399947-99 
  XXII. Zysk/Strata* brutto2 441-1 082582-268 
  XXIII. Zysk/Strata* netto ogółem1 919-1 178457-291 
  XXIV. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy1 919-1 178457-291 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 3622 225325551 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-368845-88209 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 260-4 708-300-1 165 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem-266-1 638-63-405 
  2012-09-302011-12-312012-09-302011-12-31 
  XXIX. Aktywa razem31 15930 6457 5746 938 
  XXX. Zobowiązania razem25 96731 3586 3127 100 
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe13209347 
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe25 95431 1496 3097 052 
  XXXIII. Kapitał własny5 192-7131 262-161 
  XXXIV. Kapitał akcyjny2 2171 817539411 
  XXXV. Liczba akcji (w sztukach)11 082 5159 082 51511 082 5159 082 515 
  XXXVI. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)**0,19-0,370,05-0,08 
  XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO)***0,47-0,080,11-0,02 
       
 

**Zysk/Strata* podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego. Średnia ważona liczba akcji na dzień 30 września 2012 roku wynosiła 10 276 654 oraz 31 grudnia 2011 roku wynosiła 9.082.515.

*** Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:
- pozycje dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł na koniec trzeciego kwartału 2012 roku - 4,1948 PLN; na koniec trzeciego kwartału 2011 roku - 4,0413 PLN.
- pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 28 września 2012 roku - 4,1138 PLN; na dzień 31 grudnia 2011 roku - 4,4168 PLN.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »