Reklama

MIRBUD (MRB): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
 SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów418 319358 96499 72388 824 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej20 64333 8064 9218 365 
  III. Zysk (strata) brutto13 06126 1143 1146 462 
  IV. Zysk (strata) netto10 62620 6312 5335 105 
  V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej9 85021 5882 3485 342 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 821-48 953-434-12 113 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-38 820-4 335-9 254-1 073 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej44 86553 16610 69513 156 
  IX. Przepływy pieniężne netto4 224-1221 007-30 
  X. Średnioważona liczba akcji w sztukach75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,130,290,030,07 
  XII. Stan na:30.09.201231.12.201130.09.201231.12.2011 
  XIII. Aktywa, razem702 239610 878170 703138 308 
  XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania455 068343 248110 62077 714 
  XV. Zobowiązania długoterminowe131 39784 74931 94119 188 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe299 928240 93672 90854 550 
  XVII. Kapitał własny247 171267 63060 08360 594 
  XVIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej204 865214 89149 79948 653 
  XIX. Kapitał zakładowy7 5007 5001 8231 698 
  XX. Liczba akcji (w szt.)75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XXI. Średnioważona liczba akcji w sztukach75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XXII. Wartość księgowa na jedną akcję3,303,570,800,81 
 JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE     
  XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów339 524260 07880 93964 355 
  XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 40726 5543 9116 571 
  XXV. Zysk (strata) brutto16 14124 6763 8486 106 
  XXVI. Zysk (strata) netto13 11320 0153 1264 953 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej281723 8346725 898 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-22 185-6 888-5 289-1 704 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej27 333-15 3516 516-3 799 
  XXX. Przepływy pieniężne netto7 9651 5951 899395 
  XXXI. Średnioważona liczba akcji w sztukach75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,170,270,040,07 
  XXXIII. Stan na:30.09.201231.12.201130.09.201231.12.2011 
  XXXIV. Aktywa, razem513 150441 706124 739100 006 
  XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania306 297240 46674 45654 443 
  XXXVI. Zobowiązania długoterminowe80 90351 85819 66611 741 
  XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe218 400178 43953 09040 400 
  XXXVIII. Kapitał własny206 853201 24050 28345 562 
  XXXIX. Kapitał zakładowy7 5007 5001 8231 698 
  XL. Liczba akcji (w szt.)75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XLI. Średnioważona liczba akcji w sztukach75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XLII. Wartość księgowa na jedną akcję2,762,680,670,61 
       
 

Reklama

Wartość księgowa na akcję obliczona została jako iloraz stanów kapitałów własnych oraz ilości akcji zwykłych i ilości powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów.
Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu.
Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu bieżącego- 30.09.2012 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1138 EUR/PLN.
Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu porównywalnego 31.12.2011 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4168 EUR/PLN.
Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2012 – 30.09.2012 roku, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,1948 EUR/PLN.
Do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011 – 30.09.2011 roku przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,0413 EUR/PLN

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »