Reklama

PBG (PBG): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 PBG SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
 Dane finansowe dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku     
  I. Przychody ze sprzedaży1 452 7522 380 498346 322589 043 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(2 016 271)266 070(480 660)65 838 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem(2 274 872)208 590(542 308)51 615 
  IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(2 301 951)179 878(548 763)44 510 
  V. Zysk (strata) netto, z tego przypadający:(2 301 951)179 878(548 763)44 510 
  VI. - akcjonariuszom podmiotu dominującego(1 525 891)175 615(363 758)43 455 
  VII. - akcjonariuszom mniejszościowym(776 060)4 263(185 005)1 055 
  VIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)(106,74)12,29(25,45)3,04 
  IX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)(106,74)12,29(25,45)3,04 
  X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(580 782)(481 441)(138 453)(119 130) 
  XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(181 043)(165 419)(43 159)(40 932) 
  XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej341 682337 67381 45483 556 
  XIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(420 143)(309 187)(100 158)(76 507) 
  XIV. Średni kurs PLN / EURXX4,19484,0413 
  XV. Aktywa3 832 3085 168 333931 5741 171 639 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe145 021680 96435 252154 372 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe3 195 2262 453 879776 709556 284 
  XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej143 1191 709 90834 790387 629 
  XIX. Kapitał podstawowy14 29514 2953 4753 241 
  XX. Liczba akcji (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XXI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XXII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)10,01119,622,4327,12 
  XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)---- 
  XXV. Kurs PLN / EUR na koniec okresuXX4,11384,4112 
 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki PBG SA w upadłości układowej za okres 9 miesięcy zakończony 30 wrzesnia 2012 roku     
  XXVI. Przychody ze sprzedaży92 641685 57222 085169 641 
  XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(618 055)100 129(147 338)24 776 
  XXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem(1 180 125)107 222(281 330)26 532 
  XXIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(1 180 125)87 288(281 330)21 599 
  XXX. Zysk (strata) netto(1 180 125)87 288(281 330)21 599 
  XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)(82,56)6,11(19,68)1,51 
  XXXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)(82,56)6,11(19,68)1,51 
  XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(86 815)(13 207)(20 696)(3 268) 
  XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(140 153)(196 149)(33 411)(48 536) 
  XXXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej128 295(65 359)30 584(16 173) 
  XXXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(98 673)(274 715)(23 523)(67 977) 
  XXXVII. Średni kurs PLN / EURXX4,19484,0413 
  XXXVIII. Aktywa1 953 4532 609 413474 854591 543 
  XXXIX. Zobowiązania długoterminowe36 104531 6508 776120 523 
  XL. Zobowiązania krótkoterminowe1 823 030825 218443 150187 073 
  XLI. Kapitał podstawowy14 29514 2953 4753 241 
  XLII. Liczba akcji (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XLIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XLIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,6087,621,6019,86 
  XLVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)---- 
  XLVII. Kurs PLN / EUR na koniec okresuXX4,11384,4112 
       
 

Wybrane dane finansowe przeliczono na EURO wg następujących zasad:
a) dane finansowe dotyczace wybranych pozycji aktywów i pasywów obliczono przyjmujac średni kurs PLN/EUR ogłoszony przez Narodowy bank Polski na dany dzień bilansowy: na dzień 30.09.2012 roku kurs wynosił 4,1138 PLN/EUR, a na dzień bilansowy 30.09.20111 roku kurs wynosił 4,4112 PLN/EUR.
b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za III kwartały 2012 roku oraz III kwartały 2011 roku przeliczono wg kursu będącego średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio: 4,1948 PLN/EUR i 4,0413 PLN/EUR.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »