Reklama

PGNIG (PGN): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FIANNSOWE     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 064 22116 031 1404 783 1173 966 828 
  II. Zysk\Strata z działalności operacyjnej(77 149)1 405 863(18 392)347 874 
  III. Zysk\Strata przed opodatkowaniem(88 494)1 453 815(21 096)359 739 
  IV. Zysk\Strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej52 7691 322 59112 580327 269 
  V. Zysk\Strata netto48 1581 324 19511 480327 666 
  VI. Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej(148 180)1 557 671(35 325)385 438 
  VII. Całkowite dochody razem(152 791)1 559 275(36 424)385 835 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej354 7831 841 27384 577455 614 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 073 399)(3 006 783)(1 209 450)(744 014) 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 319 731821 2541 029 782203 215 
  XI. Przepływy pieniężne netto, razem(398 885)(344 256)(95 090)(85 184) 
  XII. Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata netto na jedną akcję przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)0,010,220,0020,06 
  XIII. Stan na 30 września 2012Stan na 31 grudnia 2011Stan na 30 września 2012Stan na 31 grudnia 2011 
  XIV. Aktywa razem43 213 64837 964 37410 504 5578 595 448 
  XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 867 83713 467 7144 586 4743 049 202 
  XVI. Zobowiazania długoterminowe10 753 4225 621 5012 613 9881 272 754 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe8 114 4157 846 2131 972 4861 776 448 
  XVIII. Kapitał własny24 345 81124 496 6605 918 0835 546 246 
  XIX. Kapitał podstawowy (akcyjny)5 900 0005 900 0001 434 1971 335 809 
  XX. Liczba akcji (średnia ważona w tyś szt.)5 900 0005 900 0005 900 0005 900 000 
  XXI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)4,134,151,000,94 
  XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)-0,12-0,03 
 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
  XXIII. I. Przychody ze sprzedaży17 979 50115 218 8194 286 1403 765 823 
  XXIV. II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej(487 505)977 361(116 217)241 843 
  XXV. III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem(24 010)1 703 164(5 724)421 440 
  XXVI. IV. Zysk/Strata netto48 5291 514 49111 569374 753 
  XXVII. V. Całkowite dochody(158 326)1 721 632(37 743)426 009 
  XXVIII. VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(869 480)791 219(207 276)195 783 
  XXIX. VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 958 893)(1 522 075)(943 762)(376 630) 
  XXX. VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej4 392 302611 7471 047 083151 374 
  XXXI. IX. Środki pieniężne netto razem(436 071)(119 109)(103 955)(29 473) 
  XXXII. X. Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,0080,260,0020,06 
  XXXIII. Stan na 30 września 2012Stan na 31 grudnia 2011Stan na 30 września 2012Stan na 31 grudnia 2011 
  XXXIV. XI. Aktywa razem32 632 53228 486 7407 932 4556 449 633 
  XXXV. XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 143 2508 839 1323 194 9172 001 252 
  XXXVI. XIII. Zobowiązania długoterminowe6 781 9972 019 3621 648 597457 200 
  XXXVII. XIV. Zobowiązania krótkoterminowe6 361 2536 819 7701 546 3201 544 052 
  XXXVIII. XV. Kapitał własny19 489 28219 647 6084 737 5384 448 381 
  XXXIX. XVI. Kapitał podstawowy (akcyjny)5 900 0005 900 0001 434 1971 335 809 
  XL. XVII. Liczba akcji (średnia ważona w tys. szt.)5 900 0005 900 0005 900 0005 900 000 
  XLI. XVIII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)3,303,330,800,75 
  XLII. XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)-0,12-0,03 
       
 

Reklama

Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitego dochodu oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu sprawozdawczego.

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN obowiązującego na koniec danego okresu sprawozdawczego, ustalonego przez NBP.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Polskie | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »