Reklama

PRAGMAINK (PRI): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 
  I. Przychody brutto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów103 07742 16624 68910 610 
  II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 7615 7002 3381 434 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 7782 4081 145606 
  IV. Zysk (strata) brutto2 8941 902693479 
  V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 9271 042462262 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 6555 6538751 422 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 271-46 641784-11 736 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 7785 296-2 3421 332 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem-2 852-35 693-683-8 981 
  X. Aktywa, razem137 596103 42533 06325 779 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania81 48839 33919 5819 806 
  XII. Zobowiązania długoterminowe47 61724 78011 4426 177 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe33 87114 5598 1393 629 
  XIV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej48 20842 52611 58410 600 
  XV. Kapitał zakładowy3 6803 680884917 
  XVI. Liczba akcji na koniec roku (w szt.)3 680 0003 680 0003 680 0003 680 000 
  XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej0,520,280,130,07 
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej0,520,280,130,07 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej13,1011,563,152,88 
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej13,1011,563,152,88 
  XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
       
 

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczania:
a) bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu;

‐ na dzień 31 marca 2012 średni kurs wynosił 4,175;

‐ na dzień 31 marca 2011 średni kurs wynosił 3,9742;

b) rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

‐ średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 ‐ 4,1616;

‐ średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011 ‐ 4,0119;

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »