Reklama

REDAN (RDN): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 REDAN SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do 
 Wybranie dane skonsolidowanego sprowazdania finansowego3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów305 193261 74272 74764 767 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-15 4551 042-3 684258 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-15 418-989-3 675-245 
  IV. Zysk (strata) netto-14 885-659-3 548-163 
  V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-16 761722-3 996179 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 543-7 2221 083-1 787 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 510-9 483-2 029-2 347 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej13 5322 1063 226521 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem9 565-14 5992 280-3 612 
  X. Całkowity zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,620,03-0,150,01 
  XI. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEstan na 30.09.2012stan na 31.12.2011stan na 30.09.2012stan na 31.12.2011 
  XII. Aktywa razem230 869190 02556 12143 023 
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania172 956115 35042 04326 116 
  XIV. Zobowiazania długoterminowe25 45415 8536 1873 589 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe140 37592 45134 12320 932 
  XVI. Kapitał własny57 91374 67514 07816 907 
  XVII. Kapitał zakładowy26 93826 9386 5486 099 
  XVIII. Liczba akcji26 938 02026 938 02026 938 02026 938 020 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,152,810,520,63 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0000 
 Wybrane dane jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów100 73777 21924 01519 107 
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 5451 093607270 
  XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-5 4814 424-1 3071 095 
  XXIV. Zysk (strata) netto-5 5533 666-1 324907 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 0793 699-972915 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 996-3 481-476-861 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej13 201-3203 147-79 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem7 126-1021 699-25 
  XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,210,14-0,050,03 
  XXX. WYBRANE DANE FINANSOWE REDAN S.A.W tys zł W tys EUR  
  XXXI. stan na 30.09.2012stan na 31.12.2011stan na 30.09.2012stan na 31.12.2011 
  XXXII. Aktywa razem145 207120 91335 29827 376 
  XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania64 66634 81915 7197 883 
  XXXIV. Zobowiazania długoterminowe22 57714 8855 4883 370 
  XXXV. XIII. Zobowiązania krótkoterminowe41 47919 53810 0834 424 
  XXXVI. Kapitał własny80 54286 09419 57819 492 
  XXXVII. Kapitał zakładowy26 93826 9386 5486 099 
  XXXVIII. Liczba akcji26 938 02026 938 02026 938 02026 938 020 
  XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,993,200,730,72 
  XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0000 
       
 

Reklama

Powyższe dane finansowe za III kwartał 2012 i 2011 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2011 roku – 4,4168 PLN / EUR, i na dzień 28 września 2012 roku - 4,1138 PLN/EUR.− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią - arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2012 roku) – 4,1948 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 września 2011 roku) – 4,0413 PLN / EUR

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Redan SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »