Reklama

STALEXP (STX): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
 dane Grupy     
  I. Przychody139 617134 51733 28333 286 
  II. Zysk z działalności operacyjnej50 60948 60412 06512 027 
  III. Zysk przed opodatkowaniem18 29412 4814 3613 088 
  IV. Zysk netto za okres sprawozdawczy14 3058 0463 4101 991 
  V. Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej10 8643 8032 590941 
  VI. Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247 262247 262247 262247 262 
  VII. Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,040,020,010,00 
  VIII. Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,040,020,010,00 
  IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej89 35484 22821 30120 842 
  X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(98 799)(97 400)(23 553)(24 101) 
  XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej(51 558)(79 866)(12 291)(19 762) 
  XII. Przepływy pieniężne netto razem(61 003)(93 038)(14 543)(23 022) 
  XIII. 30 września 2012 r.31 grudnia 2011 r.30 września 2012 r.31 grudnia 2011 r. 
  XIV. Aktywa razem1 289 9781 368 002313 573309 727 
  XV. Aktywa trwałe1 135 1461 146 046275 936259 474 
  XVI. Aktywa obrotowe154 832221 95637 63750 253 
  XVII. Zobowiązania razem1 102 4171 188 412267 980269 066 
  XVIII. Zobowiązania długoterminowe925 435986 777224 959223 414 
  XIX. Zobowiązania krótkoterminowe176 982201 63543 02245 652 
  XX. Kapitał własny razem187 561179 59045 59340 661 
  XXI. Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej183 452175 05144 59439 633 
  XXII. Udziały niekontrolujące4 1094 5399991 028 
  XXIII. Kapitał zakładowy185 447185 44745 07941 987 
 dane jednostkowe     
  XXIV. Przychody2 8602 883682713 
  XXV. Strata z działalności operacyjnej(4 641)(12 503)(1 106)(3 094) 
  XXVI. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem3 636(5 552)867(1 374) 
  XXVII. Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy3 599(5 552)858(1 374) 
  XXVIII. Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247 262247 262247 262247 262 
  XXIX. Zysk/(strata) przypadający(a) na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,01(0,02)0,00(0,01) 
  XXX. Rozwodniony zysk/(strata) przypadający(a) na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,01(0,02)0,00(0,01) 
  XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(18 647)19 754(4 445)4 888 
  XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej9 514(16 346)2 268(4 045) 
  XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-(6 516)-(1 612) 
  XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem(9 133)(3 108)(2 177)(769) 
  XXXV. 30 września 2012 r.31 grudnia 2011 r.30 września 2012 r.31 grudnia 2011 r. 
  XXXVI. Aktywa razem216 888226 80252 72251 350 
  XXXVII. Aktywa trwałe84 40485 18120 51719 286 
  XXXVIII. Aktywa obrotowe132 484141 62132 20532 064 
  XXXIX. Zobowiązania razem25 34538 7686 1618 777 
  XL. Zobowiązania długoterminowe11 11921 0942 7034 776 
  XLI. Zobowiązania krótkoterminowe14 22617 6743 4584 002 
  XLII. Kapitał własny razem191 543188 03446 56142 572 
  XLIII. Kapitał zakładowy185 447185 44745 07941 987 
       
   
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »