Reklama

STALPROD (STP): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 STALPRODUKT SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 406 5551 482 563335 309366 853 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej87 830109 68820 93827 142 
  III. Zysk (strata) brutto88 008113 11320 98027 989 
  IV. Zysk (strata) netto w tym:69 23189 44216 50422 132 
  - zysk netto przypadający udziałowcom jednostki dominującej71 66991 66417 08522 682 
  - zysk netto przypadadający na udziały nie dające kontroli-2 438-2 222-581-550 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej139 23848 30733 19311 953 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-60 811-27 642-14 497-6 840 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-13 369-34 627-3 187-8 568 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem65 058-13 96215 509-3 455 
  IX. Aktywa razem1 883 3511 835 078457 813415 477 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania296 877315 93072 16671 529 
  XI. Zobowiązania długoterminowe1 5802 081384471 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe274 798297 26766 79967 304 
  XIII. Kapitał własny w tym :1 586 4741 519 148385 647343 948 
  - przypisany akcjonariuszom jednostki dominujacej1 572 5441 502 783382 261340 242 
  - kapitały przypadające na udziały nie dające kontroli13 93016 3653 3863 706 
  XIV. Kapitał zakładowy13 45013 4503 2693 045 
  XV. Liczba akcji6 725 0006 725 0006 725 0006 725 000 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)10,4013,442,483,33 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)     
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)235,91225,9057,3551,15 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)     
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 3,50 0,87 
       
 

1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVII) zaprezentowano wg stanu na dzień 31.12.2011 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2011r do 30.09.2011.

2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.09.2012 r. i wynoszącego 4,1138 oraz 4,4168 na dzień 31.12.2011 r.
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,1948 zł dla 3 kwartałów roku 2012 oraz 4,0413 dla 3 kwartałów roku 2011.

3. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję w roku 2011.

4. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 6 655 267 akcji. Zgodnie z MSR 33 wyłączono 69 733 akcje własne, skupione przez Emitenta.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »