Reklama

TAURONPE (TPE): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.:     
  I. Przychody ze sprzedaży18 214 24315 166 8414 342 1003 752 961 
  II. Zysk operacyjny1 845 6211 320 940439 978326 860 
  III. Zysk przed opodatkowaniem1 687 8841 281 472402 375317 094 
  IV. Zysk netto1 339 2321 020 356319 260252 482 
  V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 274 904994 504303 925246 085 
  VI. Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym64 32825 85215 3356 397 
  VII. Pozostałe całkowite dochody(72 821)769(17 360)190 
  VIII. Łączne całkowite dochody1 266 4111 021 125301 900252 672 
  IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej1 202 083995 273286 565246 275 
  X. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym64 32825 85215 3356 397 
  XI. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony)0,730,570,170,14 
  XII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona)1 752 549 3941 752 549 3941 752 549 3941 752 549 394 
  XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 667 5381 779 865635 915440 419 
  XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 371 310)(1 678 571)(565 298)(415 354) 
  XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej338 481(688 439)80 691(170 351) 
  XVI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto634 709(587 145)151 308(145 286) 
  XVII. Stan na 30.09.2012Stan na 31.12.2011Stan na 30.09.2012Stan na 31.12.2011 
  XVIII. Aktywa trwałe24 272 95023 248 4985 900 3725 263 652 
  XIX. Aktywa obrotowe5 390 5275 156 0821 310 3521 167 380 
  XX. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży13 1818 9513 2042 026 
  XXI. Aktywa razem29 676 65828 413 5317 213 9286 433 058 
  XXII. Kapitał podstawowy8 762 7478 762 7472 130 0861 983 958 
  XXIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej16 336 65115 677 7213 971 1833 549 565 
  XXIV. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące502 763461 347122 214104 453 
  XXV. Kapitał własny razem16 839 41416 139 0684 093 3973 654 018 
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe8 604 6777 431 9232 091 6611 682 649 
  XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe4 232 5674 842 5401 028 8701 096 391 
  XXVIII. Zobowiązania razem12 837 24412 274 4633 120 5312 779 040 
 Dane dotyczące jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A.     
  XXIX. Przychody ze sprzedaży7 100 3826 257 9711 692 6631 548 504 
  XXX. Zysk operacyjny29 87764 4467 12215 947 
  XXXI. Zysk przed opodatkowaniem1 489 3641 090 058355 050269 730 
  XXXII. Zysk netto1 444 5931 072 932344 377265 492 
  XXXIII. Pozostałe całkowite dochody(89 363)-(21 303)- 
  XXXIV. Łączne całkowite dochody1 355 2301 072 932323 074265 492 
  XXXV. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony)0,820,610,200,15 
  XXXVI. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona)1 752 549 3941 752 549 3941 752 549 3941 752 549 394 
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(52 928)36 225(12 618)8 964 
  XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(223 711)547 435(53 331)135 460 
  XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej420 683(287 616)100 287(71 169) 
  XL. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto144 044296 04434 34073 255 
  XLI. Stan na 30.09.2012Stan na 31.12.2011Stan na 30.09.2012Stan na 31.12.2011 
  XLII. Aktywa trwałe23 162 14821 382 0425 630 3534 841 071 
  XLIII. Aktywa obrotowe2 304 8221 436 421560 266325 218 
  XLIV. Aktywa razem25 466 97022 818 4636 190 6195 166 289 
  XLV. Kapitał podstawowy8 762 7478 762 7472 130 0861 983 958 
  XLVI. Kapitał własny razem18 147 60117 336 7874 411 3963 925 192 
  XLVII. Zobowiązania długoterminowe5 200 4204 140 1541 264 140937 365 
  XLVIII. Zobowiązania krótkoterminowe2 118 9491 341 522515 083303 732 
  XLIX. Zobowiązania razem7 319 3695 481 6761 779 2231 241 097 
       
       
 

Powyższe dane finansowe narastająco za III kwartał 2012 i 2011 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 28 września 2012 roku - 4,1138 PLN/EUR (na dzień 30 grudnia 2011 roku - 4,4168 PLN/EUR),
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku - 4,1948 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku - 4,0413 PLN/EUR).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »