Reklama

TIM (TIM): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 TIM SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów259 758281 38761 92469 628 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej27510 628662 630 
  III. Zysk (strata) brutto1 56311 7663732 911 
  IV. Zysk (strata) netto1 2179 4282902 333 
  V. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych102 24  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej31 88014 3837 6003 559 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej18 2121 2414 342307 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(20 648)(13 375)(4 922)(3 310) 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem29 4442 2497 019557 
  X. Aktywa , razem270 612284 31165 78264 452 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania74 28083 48818 05618 926 
  XII. Zobowiązania długoterminowe4 4692 1711 086492 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe69 81181 31716 97018 434 
  XIV. Kapitał własny jednostki dominującej191 437200 82346 53545 526 
  XV. Kapitał zakładowy22 19921 7905 3964 940 
  XVI. Liczba akcji ( w tys szt.)22 19921 79022 19921 790 
  XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,050,430,010,11 
  XVIII. Rozwodniony zysk(strata) na jedną akcje zwykłą ( w zł/EUR)0,050,420,010,10 
  XIX. Wartośc księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR)8,629,222,102,09 
  XX. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR)8,629,042,102,05 
  XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję ( w zł/EUR)0,600,550,140,14 
 Dane dla jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XXII. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów239 895281 38757 18969 628 
  XXIII. Zysk (strata) z dzialalności operacyjnej4110 628102 630 
  XXIV. Zysk (strata) brutto1 24111 7662962 911 
  XXV. Zysk (strata) netto9929 4282362 333 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej31 58714 3837 5303 559 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej12 0001 2412 861307 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(14 683)(13 375)(3 500)( 3 310) 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem28 9042 2496 890557 
  XXX. Aktywa, razem265 032284 31164 42564 452 
  XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania71 81983 48817 45818 926 
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe2 8422 171691492 
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe68 97781 31716 76718 434 
  XXXIV. Kapitał własny193 213200 82346 96745 526 
  XXXV. Kapitał zakładowy22 19921 7905 3964 940 
  XXXVI. Liczba akcji ( w tys szt)22 19921 79022 19921 790 
  XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,040,430,010,11 
  XXXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,040,420,010,11 
  XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję akcję ( w zł/EUR)8,709,222,122,09 
  XL. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję ( w zł/EUR)8,709,042,122,05 
  XLI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR)0,600,550,140,14 
       
 

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR:
kurs średnioroczny: 2012r - 4,1948 zł ; 2011r- 4,0413 zł

kurs ostatatniego dnia okresu sprawozdawczego: 30.09.2012r - 4,1138 zł; 30.09.2011r- 4,4112 zł

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »